Advies Wet Werken naar vermogen

Actal heeft op 7 oktober 2011 advies uitgebracht over het wetsvoorstel Werken naar vermogen dat het kabinet op 1 februari 2012 heeft verzonden naar de Tweede Kamer. Actal stelt vast dat het wetsvoorstel kansen biedt op een aanzienlijke vermindering van de regeldruk voor jonggehandicapten en bedrijven, maar dat het genomen besluit ook grote risico’s voor de regeldruk met zich meebrengt.

 

De risico’s voor de regeldruk volgen uit de onvolledige decentralisatie van de uitvoering en uit de beslissing van het kabinet om de medisch-arbeidskundige keuring niet bij één onafhankelijke organisatie te beleggen. Hierdoor blijven dossieroverdracht nodig en blijft het risico op dubbele medische keuringen bestaan. “Dit kan leiden tot het heen en weer sturen van jonggehandicapten tussen de instanties. Het kabinet moet er voor zorgen dat dit ‘pingpongen’ niet gebeurt”, aldus Jan ten Hoopen, voorzitter van Actal. Tot de keuringsinstanties behoren UWV, de gemeenten en de re-integratiebedrijven.

 

De nieuwe wet levert verder de mogelijkheid aan gemeenten om werkgevers loondispensatie te verlenen als zij een jonggehandicapte in dienst nemen. Gemeenten kunnen volgens de wet zelf de methode voor het vaststellen van de loonwaarde bepalen. Dit kan leiden tot extra regeldruk voor bedrijven, omdat de jonggehandicapten die zij in dienst nemen, niet altijd in dezelfde gemeente woonachtig zijn. Eén uniforme methode leidt tot minder regeldruk.