Adviezen over voorgenomen wetgeving

ATR heeft als kerntaak het adviseren over voorgenomen wetgeving in een zo vroeg mogelijke fase van het wetgevingsproces. ATR brengt deze adviezen uit voor of tijdens de consultatiefase. Deze adviezen worden meteen openbaar.

Verder kan ATR aanvullende zienswijzen uitbrengen over de versie van de ontwerpregelgeving die bedoeld is voor finale besluitvorming. De aanvullende zienswijzen worden openbaar gemaakt als de betreffende regelgeving openbaar wordt (bijvoorbeeld als deze naar de Tweede Kamer wordt gezonden).

Adviezen over bestaande wetgeving

ATR heeft de bevoegdheid om – bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen – advies uit te brengen over bestaande wetgeving en over beleidsregels en overige regels van toezichthouders, uitvoeringsorganisaties en inspecties.

De adviezen over bestaande wet- en regelgeving worden in principe openbaar gemaakt direct nadat ze aan het betreffende ministerie of bestuursorgaan zijn uitgebracht.