Adviezen over bestaande wetgeving

Heroverweeg invoering expertlabel energiebesparing

Het Kabinet heeft besloten om per januari 2021 het vereenvoudigd energielabel (VEL) te vervangen door een Expertlabel. Het Expertlabel is 10 tot 20 keer zo duur als het VEL. Hierdoor nemen de kosten van het energielabel  voor particuliere en commerciële woningeigenaren toe met circa € 33 miljoen op jaarbasis. Indien iedere woning in Nederland (4,8 […]

ATR onderzoek naar implementatie EPBD

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) verricht op eigen initiatief onderzoek naar de implementatie van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) in Nederland en in vijf Europese landen: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Noorwegen, Tsjechië en Portugal. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voert het onderzoek in opdracht van ATR uit. Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek […]

Gespecificeerde toestemming bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wabvpz)

Heroverweging van wet nodig Patiënten moeten vanaf 1 juli 2020 voor elektronische uitwisseling van medische gegevens gespecificeerd toestemming verlenen. Dat houdt in dat zij specifiek moeten aangeven of een bepaalde hulpverlener (arts, specialist e.d.) hun patiëntgegevens mogen inzien en gebruiken. Én voor welke medische gegevens dat geldt. Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert de minister voor […]