Adviezen over bestaande wetgeving

Regeldrukvermindering Basisregistratie personen (BRP)

Op 16 november 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) verzocht advies uit te brengen over de mate waarin de Basisregistratie personen (BRP) in de periode van 2014 tot 2018 tot een vermindering van administratieve lasten voor burgers heeft geleid. Aanleiding voor het adviesverzoek is de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 6.5 […]

Advies Gemeente Zaanstad over APV en parkeerverordening

In september 2018 heeft ATR de gemeente Zaanstad geadviseerd over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en over de gemeentelijke parkeerverordening. De Gemeente Zaanstad heeft ATR gevraagd advies uit te brengen over de verordeningen in het kader van het opstellen van één gemeentelijke omgevingsverordening (Verordening Fysieke Leefomgeving). In deze verordening komen de bepalingen samen die betrekking […]

Minder regeldruk door ontwikkelingen in de klus- & deeleconomie

Bij de bespreking in de Tweede Kamer van rapport van het Rathenau-instituut “Eerlijk delen” opperde de Tweede Kamer dat de regels die de wetgever heeft bedacht voor de oude economie, soms niet meer nodig zijn door de komst van nieuwe verdienmodellen in de klus- en deeleconomie. Het vermoeden van de Kamer was dat voor de […]