Adviezen over bestaande wetgeving

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) onderzoek gedaan naar de regeldrukgevolgen van de Basisregistratie Personen. Het advies en bijbehorende onderzoek vindt u hier. De belangrijkste bevindingen zijn ook digitaal gepubliceerd op de website van iBestuur. Het artikel “Het onbenutte potentieel van de BRP” vindt u hier.

Regeldrukvermindering Basisregistratie personen (BRP)

Op 16 november 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) verzocht advies uit te brengen over de mate waarin de Basisregistratie personen (BRP) in de periode van 2014 tot 2018 tot een vermindering van administratieve lasten voor burgers heeft geleid. Aanleiding voor het adviesverzoek is de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 6.5 […]

Advies Gemeente Zaanstad over APV en parkeerverordening

In september 2018 heeft ATR de gemeente Zaanstad geadviseerd over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en over de gemeentelijke parkeerverordening. De Gemeente Zaanstad heeft ATR gevraagd advies uit te brengen over de verordeningen in het kader van het opstellen van één gemeentelijke omgevingsverordening (Verordening Fysieke Leefomgeving). In deze verordening komen de bepalingen samen die betrekking […]