Adviezen over bestaande wetgeving

Gespecificeerde toestemming bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wabvpz)

Heroverweging van wet nodig Patiënten moeten vanaf 1 juli 2020 voor elektronische uitwisseling van medische gegevens gespecificeerd toestemming verlenen. Dat houdt in dat zij specifiek moeten aangeven of een bepaalde hulpverlener (arts, specialist e.d.) hun patiëntgegevens mogen inzien en gebruiken. Én voor welke medische gegevens dat geldt. Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert de minister voor […]

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) onderzoek gedaan naar de regeldrukgevolgen van de Basisregistratie Personen. Het advies en bijbehorende onderzoek vindt u hier. De belangrijkste bevindingen zijn ook digitaal gepubliceerd op de website van iBestuur. Het artikel “Het onbenutte potentieel van de BRP” vindt u hier.

Regeldrukvermindering Basisregistratie personen (BRP)

Op 16 november 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) verzocht advies uit te brengen over de mate waarin de Basisregistratie personen (BRP) in de periode van 2014 tot 2018 tot een vermindering van administratieve lasten voor burgers heeft geleid. Aanleiding voor het adviesverzoek is de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 6.5 […]