Adviezen over bestaande wetgeving

Minder regeldruk door ontwikkelingen in de klus- & deeleconomie

Bij de bespreking in de Tweede Kamer van rapport van het Rathenau-instituut “Eerlijk delen” opperde de Tweede Kamer dat de regels die de wetgever heeft bedacht voor de oude economie, soms niet meer nodig zijn door de komst van nieuwe verdienmodellen in de klus- en deeleconomie. Het vermoeden van de Kamer was dat voor de […]

Advies ATR om Berichtenbox te wijzigen

De Berichtenbox van MijnOverheid.nl krijgt een steeds belangrijke rol in de communicatie tussen overheid en burgers. Inmiddels beschikken ruim 7 miljoen burgers over een Berichtenbox en gebruiken steeds meer overheidsorganisaties de box om berichten aan burgers te sturen. Deze ontwikkeling maakt het des te belangrijker dat het gebruik van de Berichtenbox geen onnodige (ervaren) regeldruk […]

Evaluatie uniformering loonbegrip

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Panteia de door het bedrijfsleven ervaren gevolgen van de uniformering van het loonbegrip voor de administratieve lasten onderzocht. Het doel van de uniformering van het loonbegrip was om de administratieve lasten voor werkgevers met € 380 miljoen euro per jaar te verminderen. Uit de evaluatie blijkt dat […]