Adviezen over bestaande wetgeving

Evaluatie uniformering loonbegrip

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Panteia de door het bedrijfsleven ervaren gevolgen van de uniformering van het loonbegrip voor de administratieve lasten onderzocht. Het doel van de uniformering van het loonbegrip was om de administratieve lasten voor werkgevers met € 380 miljoen euro per jaar te verminderen. Uit de evaluatie blijkt dat […]

Onderzoek toont aan: EU reductiedoelstellingen regeldruk zijn haalbaar

Op 12 juli 2017 presenteerde Andrea Renda (Centre for European Policy Studies, CEPS) een haalbaarheidsonderzoek naar doelstellingen voor het verminderen van de regeldruk die voortvloeit uit Europese regelgeving. Het onderzoek laat zien dat het instellen van kwantitatieve reductiedoelstellingen op het niveau van de Europese Commissie (EC) mogelijk is. Het rapport zet uiteen aan de hand […]