Adviezen over voorgenomen wetgeving

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 17 juni 2019 de voorgenomen wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) aan ATR aangeboden voor toetsing. Het voorstel regelt dat de SEEH opnieuw wordt opengesteld voor eigenaar-bewoners, doordat subsidiebudget wordt toegevoegd voor deze doelgroep. In september 2016 is deze regeling initieel gestart. Voor eigenaar-bewoners […]

Wetsvoorstel Nationale Studentenenquête (NSE)

ATR heeft op 15 juli 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de Nationale Studentenenquête (NSE). Vanaf 2008 wordt in het hoger onderwijs de NSE afgenomen. De komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft ertoe geleid dat instellingen zich voor de NSE […]

Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing

Op 26 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing. Het wetsvoorstel introduceert een vrachtwagenheffing voor vrachtwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg. Deze voertuigeigenaren betalen naar gereden kilometer en de netto-inkomsten terugvloeien naar de vervoerssector voor innovatie en verduurzaming. De toelichting bij het voorstel geeft aan dat […]