Adviezen over voorgenomen wetgeving

Archiefbesluit

Het nieuwe archiefbesluit moet beter aansluiten bij het hedendaagse digitale informatiebeheer, zodat het duurzaam toegankelijk is voor burgers, bedrijven en de overheid zelf. Omdat het Archiefbesluit veel verschillende organisaties raakt, biedt het ruimte voor open normen. Dit kan bijdragen aan het verminderen van (ervaren) regeldruk, maar ook zorgen voor onzekerheid over de standaard waaraan voldaan […]

Archiefregeling

De nieuwe Archiefregeling moet bijdragen aan verbetering van de informatiehuishouding. Uit de regeling blijkt dat er aandacht is voor minder belastende alternatieven. Er is een gelijkheidsbepaling opgenomen, waardoor overheidsorganen beleidsruimte hebben om te voldoen aan de eisen van deze regeling passend bij de eigen domeinspecifieke context. Dit is positief, maar kan ook leiden tot onzekerheid […]

Aanpak online gokverslaving kan eenvoudiger

Het terugdringen van online kansspelverslaving kan mogelijk simpeler. Zo is een verbod op hoge speellimieten minder belastend dan het invoeren van verplichte contactmomenten met een expert in het voorkomen van verslaving. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister voor Rechtsbescherming. Problemen door legalisering online gokmarkt In 2021 is de markt voor online kansspelen […]