Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met verwijderen en hergebruik van mijnbouwwerken

Het verwijderen en hergebruik van mijnbouwwerken is gereguleerd. Met dit stelsel kunnen mijnbouwwerken die gebruikt kunnen worden voor de energietransitie worden behouden en kunnen mijnbouwwerken die niet gebruikt kunnen worden voor de energietransitie binnen een redelijke termijn worden verwijderd. De verplichtingen van het stelsel zijn verankerd in de Mijnbouwwet zelf. De indieningsvereisten zijn veelal uitgewerkt […]

Wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met verwekkers van bepaalde infectieziekten en enkele andere wijzigingen

Om verspreiding van de ziekte polio naar andere landen tegen te gaan, is door de World Health Organization (WHO) een mondiale bestrijdingsaanpak opgezet. Het doel is een poliovrije wereld te bereiken. Onderdeel van het programma is het minimaliseren van de risico’s op het vrijkomen en de verspreiding van het virus. Het doel is te borgen […]

Wetsvoorstel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (Initiatiefwet van het Kamerlid Gijs van Dijk)

Omdat werknemers in toenemende mate beschikken over mobiele apparatuur, zoals smartphones, laptops en tablets, zijn zij ook buiten de reguliere arbeidstijden voor hun werk steeds meer en beter bereikbaar geworden. Zij kunnen met de apparatuur op verschillende tijden werken en hebben daardoor meer ruimte om werk en privé met elkaar te combineren. Dat biedt veel […]