Adviezen over voorgenomen wetgeving

Versterking kwaliteit voorschoolse educatie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 19 februari 2019 de wijziging ontvangen van het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ (Besluit versterking voorschoolse educatie). De wijzigingen van het besluit betreffen de urenuitbreiding van de voorschoolse educatie aan kinderen van 2½ tot 4 jaar en de verplichting een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten binnen de voorschoolse […]

Wijziging van het Registratiebesluit BIG

Op 27 september 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit tot wijziging van het Registratiebesluit BIG. Daarin is geregeld dat beroepsbeoefenaren in het vervolg verplicht zijn hun BIG-nummer bekend te maken op hun websites, in andere digitale media, op briefpapier, facturen, recepten en in de wachtkamer. Het besluit is vandaag openbaar gemaakt. De verplichte bekendmaking […]

Besluit maatregelen kleine plastic drankflessen

Op 13 december 2018 is het voorgenomen Besluit maatregelen kleine plastic drankflessen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Het voorstel regelt per 1 juli 2020 een verplichte recycling van 90 procent van kleine plastic drankflessen voor producenten en importeurs van kleine plastic flessen. Daarnaast creëert het voorstel een wettelijk basis voor statiegeld […]