Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Reglement verkeersregels i.v.m. harmonisering milieuzones

Op 20 december 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorgenomen Besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens in verband met de vaststelling van milieuzones aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Op dit moment bestaan er grote verschillen in toegangsregimes en bebording bij milieuzones in gemeenten in Nederland. […]

Wet acceptatie buitenlandse APK

Op 11 maart 2019 heeft het ministerie van I&W het voorstel tot Wijziging Wegenverkeerswet (WvW) 1994 in verband met acceptatie van buitenlandse APK keuringen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat voertuigen met een Nederlands kenteken in een andere lidstaat van de Europese Unie een APK keuring […]

Wijziging Huisvestigingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte

Op 14 maart 2019 is het voorstel tot Wijziging Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. De wijziging creëert de mogelijkheid voor gemeenten om een registratie-, meld- en/of vergunningplicht in te voeren. Daarnaast stelt het voorstel enkele maatregelen […]