Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

ATR heeft op 19 april 2022 de Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden ontvangen voor toetsing. Vanwege het spoedeisende karakter van het wetsvoorstel heeft er geen internetconsultatie plaatsgevonden. Het wetsvoorstel biedt een juridische grondslag voor de inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen met het doel ontheemde Oekraïense kinderen sneller een passende onderwijsplek te bieden. Daarvoor […]

Verzamelwijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Op 8 april 2022 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel is een verzamelwijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het voorstel regelt vier inhoudelijke wijzigingen. Het gaat daarbij om een verplichte periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen en aanscherping van de schileisen van tijdelijke woningen. Daarnaast […]

Wet hersteloperatie toeslagen

De Belastingdienst/Toeslagen heeft bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag veel toeslaggerechtigden vooringenomen behandeld of ten onrechte opzet of grove schuld verweten. Verder heeft het alles-of-niets-karakter van de kinderopvangtoeslag toeslaggerechtigden in grote financiële problemen gebracht met een rigide terugvordering en invordering. Het kabinet probeert om alle getroffen toeslaggerechtigden te compenseren en te ondersteunen. De wettelijke grondslagen […]