Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Regeling Wet Kinderopvang

Een aanzienlijk deel van de ouders met een kinderopvangtoeslag krijgt te maken met terugvorderingen en nabetalingen. Soms lopen die op tot enkele duizenden euro’s. Voor een deel van de ouders leidt dit tot betalingsproblemen, die in een problematische (toeslag)schuld resulteren. De voorgenomen wijziging van de regeling heeft tot doel om hoge terugvorderingen van kinderopvangtoeslag het […]

Spoedwet aanpak stikstof

Op 19 november 2019 heeft het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Spoedwet aanpak stikstof voorgelegd voor toetsing. Deze Spoedwet heeft tot doel om op korte termijn te komen tot een geïntensiveerde en samenhangende aanpak gericht op vermindering van de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden in Nederland. Verder richt deze wet zich op het […]

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

Op 23 oktober 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers aan ATR voorgelegd voor toetsing. Het Kabinet vindt dat er de salderingslevering te veel financieel voordeel oplevert voor particuliere eigenaren van […]