Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES

Op 21 augustus 2018 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de voorgenomen Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregistratiewet 2009 BES aan ATR voorgelegd voor toetsing. Met deze wijziging wordt beoogd een aantal knelpunten uit de dagelijkse praktijk voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid […]

Aanvullingsbesluit bodem

Op 11 juli 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorgenomen aanvullingsbesluit bodem voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing en advies. Het aanvullingsbesluit is een nadere uitwerking van de Aanvullingswet Bodem en vult de Omgevingswet aan met specifieke bodemregelgeving. Met de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel wordt de huidige Wet […]

Loodsplichtbesluit 2020 en Loodsplichtregeling 2020

Op 13 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het Loodsplichtbesluit 2020 en de Loodsplichtregeling 2020. Al een geruime tijd pleiten reders, loodsen en (rijks)havenmeesters voor een herziening van de loodsplichtsplichtregelgeving. Bij binnenkomst en vertrek uit een zeehaven is een kapitein van een zeeschip verplicht om van de diensten van een loods gebruik te […]