Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Woningwet en BTIV naar aanleiding van evaluatie

Op 29 november 2019 ontving ATR voor advies de wijzigingsvoorstellen voor de Woningwet en voor het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). Deze wijzigingen worden voorgesteld naar aanleiding van een evaluatie van de Woningwet in 2018. Uit die evaluatie blijkt volgens de toelichting dat de hoofddoelen van de wet zijn bereikt, maar dat de werking en […]

Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs i.v.m. de afschaffing van de rekentoets

ATR heeft op 17 mei 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan een motie van de Tweede Kamer die de regering verzoekt om met ingang van het schooljaar 2019–2020 […]

Subsidieregeling STAP-budget

Op 5 augustus 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Subsidieregeling STAP-budget. In het kader van het beleid ‘Leven Lang Ontwikkelen’ wil het kabinet stimuleren dat iedereen in Nederland de kans krijgt om de regie over investeringen in de eigen ontwikkeling te nemen. Daarom biedt het kabinet de mogelijkheid om een individueel scholings- en […]