Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wetsvoorstel doorstroom vmbo-havo en havo-vwo (Nota van wijziging)

In maart 2018 is de “Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo” aan ATR voorgelegd voor advisering. Hiermee wordt geregeld dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische leerweg (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo-4 als zij voldoen aan de voorwaarden. De ruimte voor de scholen om te beslissen over de […]

Aanpassingen verhuurderheffing

ATR heeft op 23 augustus 2019 het wetsvoorstel aanpassingen verhuurderheffing ontvangen. Het Kabinet stelt een heffingsvermindering voor van de verhuurderheffing, en stelt voor om tijdelijke nieuwbouwwoningen voor sociale huur tijdelijk vrij te stellen van de verhuurderheffing. De reden hiervoor is dat de woningbouw achterblijft bij de woningbehoefte. ATR onderschrijft de noodzaak voor het treffen van […]

Regeling Kansspelen op afstand en uitvoeringsregeling kansspelen

Op 26 juli 2019 ontving ATR voor advies de Ontwerpregeling kansspelen op afstand en de ontwerp uitvoeringsregeling kansspelen. Na de Wet Kansspelen op afstand (Wet koa) en het Besluit Kansspelen op afstand (Besluit koa) volgt met dit voorstel de Regeling Kansspelen op afstand. Deze Regeling bevat de meer gedetailleerde bepalingen als uitvloeisel van het Besluit […]