Adviezen over voorgenomen wetgeving

Besluit experiment regie op gegevens basisregistratie personen

Op 5 april 2022 is het Besluit experiment regie op gegevens basisregistratie personen voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt twee wijzigingen:  Het recht om de verstrekking van gegevens aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) te beëindigen.  Het recht om toestemming te geven voor de verstrekking van gegevens uit de BRP aan […]

Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

Op Europees niveau is een nieuwe Richtlijn over de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijk van motorrijtuigen, die deelnemen aan het verkeer, aangenomen. Deze nieuwe Richtlijn, de zesde Richtlijn motorrijtuigenverzekering, verbetert de nu geldende Richtlijn op een aantal punten. De voorgestelde Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering zet deze Richtlijn om in Nederlands recht en past daartoe de […]

Wetsvoorstel taken zorgautoriteit op Jeugdwet-terrein

Dit wetsvoorstel heeft een aantal specifieke knelpunten rondom de continuïteit en beschikbaarheid van de zorg aan jeugdigen op te lossen. Deze knelpunten zijn naar voren gekomen in diverse onderzoeken en casuïstiek ten aanzien van financiële problemen bij aanbieders van specialistische zorg voor jeugdigen. Het zijn de knelpunten (1) onvoldoende inzicht in het jeugdstelsel, (2) het […]