Adviezen over voorgenomen wetgeving

Subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden scholen 2023

ATR heeft op 8 februari 2023 twee subsidieregelingen ontvangen voor verbetering in het funderend onderwijs van de basisvaardigheden: taal, rekenen en wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap. Het gaat om de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023 en de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2023. Volgens de toelichting verlaten teveel leerlingen het funderend onderwijs zonder goede […]

Regeldrukgevolgen van de wijziging van het afsluitbeleid van energie niet in beeld

De overheid beschermt consumenten met dit voorstel structureel beter tegen afsluiten van energie. Hoewel nut en noodzaak van het voorstel goed zijn onderbouwd, zijn de regeldrukeffecten nog niet voldoende in beeld gebracht. De regeldrukparagraaf behoeft een aanvulling. Die aanbeveling doet het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in zijn beoordeling van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van […]

Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de wijziging van de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

Het kabinet wil mkb-ondernemers helpen te verduurzamen. Een van de subsidieregelingen waarmee het kabinet dit doet, is de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Met deze regeling kunnen mkb-ondernemers die niet onder de energiebesparingsplicht vallen subsidie krijgen voor advies van een energieadviseur en ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen uit het advies. Het is niet mogelijk subsidie […]