Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

Op 22 juni 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd. De directe aanleiding van deze wetswijziging is het besluit van het bestuur van de VNG in 2017 om de voorziening niet langer zelf te organiseren, maar de uitvoering aan de gemeenten over te dragen. Om […]

Wet toegang GGZ tot de Wet langdurige zorg

Op 25 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel toegang van de GGZ tot de Wet langdurige zorg. Op dit moment zijn zorgbehoevenden met een psychische stoornis in principe uitgesloten van toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het wetsvoorstel heeft tot doel om deze cliënten alsnog toegang […]

Wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs

Het wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs’ moet meer helderheid bieden over de doelstelling en uitgangspunten van het burgerschapsonderwijs. Aan de hand van onderzoek van o.a. de Onderwijsraad en de Inspectie van het Onderwijs is beargumenteerd waarom verduidelijking van de huidige algemene opdracht voor het burgerschapsonderwijs noodzakelijk is om het burgerschapsonderwijs beter uitvoerbaar te […]