Adviezen over voorgenomen wetgeving

Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren

Op 4 maart 2020 is de voorgenomen Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren aan ATR aangeboden voor toetsing. Met de regeling kunnen subsidies worden verstrekt aan particulieren voor aanschaf of lease van een (nieuwe of gebruikte) elektrische personenauto. Het doel van de regeling is om de keuze voor een elektrische personenauto (tijdelijk) te stimuleren door het prijsverschil […]

Wetsvoorstel Archiefwet 2021

De nieuwe ‘Archiefwet 2021’ moet de archiefwet van 1995 vervangen. De overheid digitaliseert in hoog tempo en papieren archieven worden niet of nauwelijks nog gevormd. De digitale transitie maakt het noodzakelijk om de wetgeving te moderniseren. Het digitale tijdperk heeft geleid tot grote veranderingen, niet alleen wat betreft de vorm van en de hoeveelheid informatie, […]

Verlenging duur pleegzorg en vervallen verleningsbeschikking

Op 5 maart 2020 is aan ATR voor advies aangeboden het voorstel tot verlenging van de pleegzorgduur en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Het voorstel om de duur van de pleegzorg te verlengen heeft te maken met het volgende. Jeugdigen tot 18 jaar kunnen indien nodig aanspraak maken […]