Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Omgevingsbesluit i.v.m. het stellen van financiële zekerheid

Op 2 december 2020 is een voorstel voor toetsing aangeboden aan het ATR. Het voorstel regelt een wijziging van het Omgevingsbesluit in verband met het (verplicht) stellen van financiële zekerheid bij bepaalde activiteiten. Allereerst gaat het om een aanscherping van het instrument financiële zekerheidsstelling voor majeure risicobedrijven. Het bevoegd gezag moet voor deze bedrijven in […]

Wijziging Besluit Tijdelijke wet Groningen

In de Tijdelijke wet Groningen (hierna: wet) is de publiekrechtelijke aanpak om de gevolgen van de bodembeweging door gaswinning uit het Groningerveld en de gasopslag bij Norg tegen te gaan vastgelegd. In de wet zijn grondslagen opgenomen om de maatregelen nader uit te werken per algemene maatregel van bestuur. Dit besluit stelt nadere regels ten […]

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Op 1 december 2020 is dit voorstel aangeboden voor toetsing. Met de regeling kunnen subsidies worden verstrekt aan ondernemingen en non-profitinstellingen voor de aanschaf van één of meerdere emissieloze nieuwe bedrijfsauto’s. Ook financial lease komt in aanmerking voor subsidie. De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs tot een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. […]