Adviezen over voorgenomen wetgeving

Impact wijziging Regeling bodemkwaliteit deels onduidelijk

Het voorstel tot aanwijzing van enkele normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit is nog niet voldoende uitgewerkt. Zo beschrijft de toelichting niet alle inhoudelijke wijzigingen uit de normdocumenten met gevolgen voor bedrijven. Daardoor ontbreekt de onderbouwing van nut en noodzaak bij enkele wijzigingen. Ook waren enkele normdocumenten niet openbaar beschikbaar bij de start van de consultatie. […]

Modernisering regelgeving scheepvaart kan met minder regeldruk

Het wijzigen van het Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaart-reglement territoriale zee biedt kansen om de regeldruk te verminderen. Zo kan één digitaal loket voor ontheffingsaanvragen helpen om de lasten voor ondernemers te verminderen. Ook is verdergaande harmonisatie van bepalingen in de reglementen volgens ATR mogelijk. Geharmoniseerde regels dragen bij aan de werkbaarheid ervan voor de praktijk. […]

Impact wijziging Regeling bodemkwaliteit onduidelijk

Het voorstel tot aanwijzing van enkele normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit is nog onvoldoende uitgewerkt. Zo beschrijft de toelichting niet alle inhoudelijke wijzigingen uit de normdocumenten. Daardoor ontbreekt ook de onderbouwing van nut en noodzaak bij enkele wijzigingen. Verder is de impact van het voorstel niet duidelijk. Dit komt doordat de regeldrukanalyse ontbreekt. Dit schrijft […]