Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wetsvoorstel wijziging Leerplichtwet

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 31 augustus het “Voorstel van Wet houdende wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES en enige andere onderwijswetten in verband met het aanscherpen van de procedure voor vrijstelling op lichamelijke of psychische gronden” ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie is gehouden van 1 september 2020 tot en met […]

Wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht

ATR heeft op 22 juli 2020 het voorstel ontvangen voor “Wijziging van met name de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van een gedeeltelijke verlengde kwalificatieplicht – Wet verlengde kwalificatieplicht”. De internetconsultatie is gehouden van 23 juli tot en met 18 september 2020. De algemene leerplicht geldt voor jongeren tot 16 jaar. Verder geldt […]

Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen

Op 6 augustus 2020 is de voorgenomen Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen aangeboden aan ATR. Door de gaswinning ontstaan aardbevingen die leiden tot onveilige situaties in gebouwen. In verband met de trage voortgang van de versterkings-operatie heeft het kabinet een aantal versnellingsmaatregelen in gang gezet. Eén van die maatregelen betreft het vereenvoudigen en versnellen van het […]