Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022)

Het kabinet stelt voor om de btw op aardgas, stadsverwarming en elektriciteit tijdelijk te verlagen van 21% naar 9%. Bovendien stelt het kabinet voor om de accijns op benzine, diesel en LPG met 21% te verlagen. Beide verlagingen gelden van 1 april tot het einde van 2022. Daarna gelden weer de oude tarieven. De fiscale […]

Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de introductie van een subsidiemodule gericht op het verder professionaliseren van de aanbestedingspraktijk

Een goed aanbestedingsproces is van belang voor ondernemers én overheden. Overheden willen belastinggeld goed besteden en ondernemers kunnen maatschappelijke waarde creëren door in te schrijven op een vraag van de overheid. Het aanbestedingsproces verloopt niet altijd goed. De inschrijvingen sluiten niet altijd goed aan op de vraag van de overheid, en er is te weinig […]

Aanschafsubsidie emissieloze vrachtwagens

Op 20 december 2021 is de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. De subsidieregeling is bedoeld om de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s te stimuleren. Daarmee moet de emissie van CO2 verminderen. De toelichting bij de regeling maakt niet duidelijk waarom is gekozen voor een subsidieregeling. Er zijn ook andere […]