Adviezen over voorgenomen wetgeving

Instroom nieuwkomers vraagt structurele onderwijsvoorzieningen

Tijdelijke voorzieningen om nieuwkomers van onderwijs te kunnen voorzien houden onvoldoende rekening met de prognoses dat de instroom van nieuwkomers verder zal toenemen. Ook is nog niet goed genoeg vastgelegd dat gemeenten en scholen voldoende informatie krijgen om een bijdrage te kunnen leveren aan de opvang van nieuwkomers in het onderwijs. Bovendien zijn de regeldrukeffecten […]

Wijziging gebied wettelijk bewijsvermoeden vraagt betere toelichting

Voor melders van aardbevingsschade moet helder zijn of zij in een gebied wonen waar niet hoeft te worden aangetoond dat de schade komt door aardbevingen of opslag van gas. Bij aanpassing van dat gebied moet beter in kaart worden gebracht wat dat voor individuele melders betekent. Dit geldt met name voor gebouweigenaren waarvan de melding […]

Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

Het kabinet wil het aantal arbeidsongevallen onder uitzend- en inleenkrachten verminderen. Het komt daarom met nieuwe meld- en vergewisplichten voor inleners en uitleners. De effectiviteit van deze nieuwe verplichtingen is niet onderbouwd. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) ziet bovendien een alternatief. Daarmee wordt voorkomen dat de regeldruk structureel met bijna    € 30 miljoen toeneemt. […]