Adviezen over voorgenomen wetgeving

Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19

Deze tijdelijke wet verplicht telecomproviders tellingen over mobiele telefoons aan de overheid te verstrekken. Het gaat daarbij om locatiegegevens. Daarbij worden niet de normale GPS-gegevens gebruikt, maar de plaatsen van de zendmasten waar de telefoons mee zijn verbonden. Het RIVM wil gebruik kunnen maken van gegevens over verblijfplaatsen en verplaatsingen van groepen individuen. De gegevens […]

Besluit Tijdelijke Wet Groningen

Het Besluit Tijdelijke Wet Groningen regelt de nadere uitwerking van de wet met dezelfde naam. Het voorstel stelt nadere regels aan de procedure omtrent benoeming, schorsing en ontslag en de rechtspositie van de leden van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Daarnaast expliciteert het, in aanvulling op de kaders die volgen uit de Kaderwet zbo’s, rapportage-eisen […]

Wet toekomst pensioenen

Het huidige pensioenstelsel gaat op de schop. De reden hiervoor is dat het stelsel financieel niet langer houdbaar is en het deelnemers niet biedt wat zij ervan verwachten, te weten een pensioen dat koopkracht behoudt, zonder risico op korting. Het wetsvoorstel bevat een wettelijk kader voor een nieuw pensioenstelsel. Hoe dat er precies uit komt […]