Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet hardheidsaanpassing Awir

Het Wetsvoorstel hardheidsaanpassingen Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) omvat twee hardheidsmaatregelen en een vangnetbepaling. Hiermee wordt het mogelijk om tegemoet te komen bij onbillijke beschikkingen waarvan het onredelijk zou zijn om die voor rekening van de betrokken te laten. Bij onbillijkheden die in het verleden zijn ontstaan en die niet meer kunnen worden herzien, kan […]

Wet CO2-heffing industrie

Het voorstel introduceert een CO2-heffing voor de industrie. De CO2-heffing belast de uitstoot van broeikasgassen zodat het voor aantrekkelijker wordt om de uitstoot van broeikasgassen binnen de industrie te reduceren. Het voorstel volgt uit het Klimaatakkoord. De heffing wordt gelijk gesteld aan het verschil tussen het wettelijke tarief en de marktprijs voor emissierechten binnen het […]

Wet deelgezag

Op 24 april 2020 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) de adviesaanvraag voor het Wetsvoorstel deelgezag. Met dit voorstel krijgen personen die een belangrijke rol spelen in de dagelijkse verzorging en opvoeding van een kind, zoals de grootouders, een stiefouder of een ander familielid, de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om samen met de ouders beslissingen te […]