Adviezen over voorgenomen wetgeving

Regeling voorzieningen Wet digitale overheid

Op 21 juni 2022 is de Regeling voorzieningen Wet digitale overheid (Wdo) voor toetsing aangeboden aan ATR. De Regeling bevat een uitwerking van bepalingen in de Wet digitale overheid. Daarbij gaat het onder andere om regels over het gebruik van DigiD en MijnOverheid. De bepalingen komen grotendeels overeen met de huidige Regeling generieke digitale infrastructuur. […]

Wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisatie van de erkende maatregelenlijsten

Dit voorstel actualiseert de erkende maatregelenlijsten (EML). Hierdoor sluit de EML de komende vier jaar weer aan op de meest actuele stand van de techniek, de investeringskosten en energieprijzen. Met het voorstel wordt de sectorspecifieke indeling van de maatregelen losgelaten, waardoor onnodige overlap op de lijst wordt voorkomen. Bij de nieuwe EML zijn er nog […]

Wijziging van de Regeling aanwijzing aanbieders essentiële diensten EZK in verband met de aanvullende aanwijzing van DNS-dienstverleners

Bedrijven kunnen doelwit zijn van opzettelijke schadelijke acties die de werking van netwerk- en informatiesystemen verstoren. Dit kan economische bedrijvigheid belemmeren, aanzienlijke financiële verliezen opleveren en het gebruikersvertrouwen ondermijnen. Het effect van dergelijke acties is bovendien groter wanneer bedrijven diensten aanbieden die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving of wanneer bedrijven met name […]