Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van het Warmtebesluit en van de Warmteregeling

Op 20 juli 2017 zijn de wijziging van het Warmtebesluit en van de Warmteregeling aan ATR voorgelegd. De wijzigingen stellen nadere regels aan onder andere tariefdifferentiëring en transparantie indien een leverancier afwijkt van het maximumtarief. De regeldrukgevolgen van deze wijzigingen zijn niet volledig in beeld gebracht. ATR adviseert dit alsnog te doen. Ook adviseert ATR […]

Wijziging van de Mededingingswet

De Mededingingswet wordt op drie punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft het onderdeel ‘markt en overheid’. Deze wijziging moet zorgen voor een transparanter besluitvormingsproces wanneer gebruik kan worden gemaakt van de zgn. algemeenbelanguitzondering. Het doet dit door aan een algemeenbelangbesluit bepaalde motiveringsvereisten te koppelen, door ondernemers de ruimte te geven te reageren op een ontwerp […]

Routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor

Op 21 juli 2017 is het voorstel tot de invoering van een Routeringsbesluit voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor opengesteld voor internetconsultatie. Het doel van het Routeringsbesluit is om waar mogelijk het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor te verschuiven naar de Betuweroute. Deze verschuiving vindt plaats om de overschrijdingen van de […]