Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet Kadaster BES-eilanden

Op 7 september 2017 is door de toenmalig minister van Infrastructuur en Milieu (mevrouw Schultz van Haegen) het voorstel voor de Wet Kadaster BES-eilanden opengesteld voor internet-consultatie. Met het aantreden van het kabinet Rutte-III is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor het Kadaster. Om deze reden valt het wetsvoorstel voor de Wet Kadaster BES-Eilanden […]

Verkeersverdelingsregel tussen Schiphol Airport en Lelystad Airport

Op 8 november 2017 zijn de voorstellen voor de invoering van een verkeersverdelingsregel tussen Schiphol Airport en Lelystad Airport opengesteld voor internetconsultatie. Met een verkeersverdelingsregel tussen Schiphol en Lelystad Airport geeft het kabinet invulling aan het selectiviteitbeleid. Dit beleid omvat de keuze dat Schiphol primair is gericht op het intercontinentale en mainportgebonden verkeer en dat […]

Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen

Op 21 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) advies uitgebracht over het Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen. Het besluit is een uitwerking van artikel 22a van de nog te wijzigen Elekticiteitswet 1998 aan de hand van de Wet Voortgang Energietransitie. Met dit besluit wordt bepaald welk deel van de kosten die een netbeheerder […]