Adviezen over voorgenomen wetgeving

Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0)

Op 3 juni 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0). De regeling verlengt de huidige subsidieregeling op basis waarvan bedrijven die als gevolg van de coronacrisis een omzetverlies verwachten een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen. Bedrijven kunnen voor een volgende periode van 4 […]

Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19

De sector sport is hard geraakt door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door het stopzetten van alle sportactiviteiten in de eerste maanden van de verspreiding van het virus blijken zij niet of nauwelijks in staat om hun financiële verplichtingen over deze maanden na te komen. Daartoe behoren ook de huurverplichtingen. Om de amateursportorganisaties te […]

Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3)

Op 21 september 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3). Deze derde noodmaatregel verlengt de NOW-1 en NOW-2 met 9 maanden van 1 oktober tot 1 juli 2021. In deze tijdelijke noodmaatregel worden de werkgevers geprikkeld om zich aan te passen aan de nieuwe economische […]