Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de invoering van een verbod op de verkoop van bepaalde gebruiksmessen aan minderjarig en het dragen daarvan in de openbare ruimte

Het bezit en het gebruik van wapens in de openbare ruimte is al langere tijd hoog en vertoont onder minderjarigen en jongvolwassenen een stijgende lijn. De straatcultuur verhardt, wat tot uitdrukking komt in een toenemend aantal geweldsincidenten waarbij steeds vaker een mes of een ander wapen wordt gebruikt. Dit leidt op zijn beurt weer tot […]

Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023

De energieprijzen zijn fors gestegen sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Huishoudens met een variabel energiecontract of een vast contract dat afloopt hebben daardoor een hoge energierekening, met negatieve koopkrachteffecten tot gevolg. Om huishoudens financiële zekerheid te bieden ten aanzien van de energieprijzen heeft het kabinet op Prinsjesdag aangekondigd per 1 januari 2023 […]

Wijziging van de Regeling beslagvrije voet in verband met de vaststelling van de termijn bedoeld in artikel 475da, vijfde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele wijzigingen van de modelmededeling

Bij burgers met schulden kan beslag worden gelegd op het inkomen. Zij hebben dan recht op een minimumbedrag om van te leven. Dit is de beslagvrije voet. De eerder al ingediende Verzamelwet SZW 2023 voert wijzigingen door waarmee het bestaansminimum van (meer) burgers beter wordt beschermd. Zo kunnen meer mensen aanspraak doen om een hogere […]