Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging gebied wettelijk bewijsvermoeden vraagt betere toelichting

Voor melders van aardbevingsschade moet helder zijn of zij in een gebied wonen waar niet hoeft te worden aangetoond dat de schade komt door aardbevingen of opslag van gas. Bij aanpassing van dat gebied moet beter in kaart worden gebracht wat dat voor individuele melders betekent. Dit geldt met name voor gebouweigenaren waarvan de melding […]

Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

Het kabinet wil het aantal arbeidsongevallen onder uitzend- en inleenkrachten verminderen. Het komt daarom met nieuwe meld- en vergewisplichten voor inleners en uitleners. De effectiviteit van deze nieuwe verplichtingen is niet onderbouwd. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) ziet bovendien een alternatief. Daarmee wordt voorkomen dat de regeldruk structureel met bijna    € 30 miljoen toeneemt. […]

Tijdelijk besluit eenmalig bedrag ouderen van Surinaamse herkomst

Ouderen die tussen 1957 en 1975 in Suriname woonden en vóór de onafhankelijkheid naar Nederland zijn gekomen, hebben in de periode dat zij in Suriname woonden geen AOW opgebouwd. Zij waren volgens de systematiek van de AOW namelijk niet-ingezetenen. Niet-ingezeten zijn niet verzekerd binnen het stelsel van de AOW. De Surinaamse gemeenschap ervaart het feit […]