Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 inzake een grondslag voor het afschermen van bezoekadressen op verzoek

het handelsregister. Eenmanszaken geven vaak hun woonadres op als bezoekadres omdat dat hun enige adres is. De Kamer van Koophandel (KVK) is verplicht om inzage te geven in dat bezoekadres, als iemand daarom vraagt. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid van bewoners op dat adres. Het aantal veiligheidsincidenten neemt toe bij sommige beroepsgroepen. Agressie […]

Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Nederland wordt bedreigd in het digitale domein. Die dreigingen komen uit verschillende landen met een offensief cyberprogramma waaronder Rusland en China. Aanvallen zijn erop gericht om langs digitale weg op heimelijke wijze de beschikking te verkrijgen over staatsgeheime informatie, economische en technologische kennis of andere informatie van burgers of organisaties. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD […]

Wet implementatie Open data richtlijn

Op 24 december 2021 de Wet implementatie Open data richtlijn voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. De EU-richtlijn Open data bepaalt dat informatie die de overheid gebruikt voor zijn eigen taken, gratis, makkelijk en vrij te gebruiken moet zijn voor burgers en bedrijven. Deze wet implementeert die richtlijn. De wet gaat alleen over informatie […]