Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen

Het voorstel regelt voor een periode van een jaar een verplichting voor woningcorporaties om op verzoek van huurders met een inkomen onder of gelijk aan het inkomen voor passend toewijzen, de huur te verlagen als de huur boven de voor het huishouden toepasselijke aftoppingsgrens voor de huurtoeslag ligt. De nieuwe huur wordt dan verlaagd tot […]

Wet toetsing economie en nationale veiligheid

Dit voorstel richt zich op wijzigingen in zeggenschap of significante invloed in vitale sectoren en in bedrijven die werken met en/of sensitieve technologie produceren. Wijzigingen vinden veelal plaats door financiële transacties zoals investeringen, fusies, overnames. Deze wijzigingen kunnen de continuïteit van dienstverlening van vitale processen bedreigen. Ook kunnen ze de integriteit en exclusiviteit van kennis […]

Wijziging EU-richtlijnen energie-efficiëntie

Op 2 mei 2019 is het voorstel Wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie aan ATR voorgelegd voor toetsing. Met deze wijziging wordt de richtlijn tot wijziging van de Energie-efficiëntie richtlijn (EED) geïmplementeerd. Het doel van deze wijzigingsrichtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 32,5% energiebesparing in 2030 ten opzichte van 2005. Daarnaast verplicht het […]