Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet kind, draagmoederschap en afstamming

Op 24 april 2020 ontving ATR de adviesaanvraag voor het Wetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming. Dit voorstel introduceert een regeling waarmee ouderschap na draagmoederschap (zowel binnen Nederland als uit het buitenland) zorgvuldig kan worden geregeld. Bij draagmoederschap binnen Nederland geeft de rechter dan, na toetsing aan voorwaarden, vóór de conceptie toestemming aan de draagmoeder en […]

Wijziging Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Op 23 april 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) voor toetsing aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Het voorstel betreft vooral technische aanpassingen, waarmee de regeling in lijn wordt gebracht met de nieuwe Europese verwerkingsstandaard voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Ook regelt het voorstel de […]

Wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

ATR heeft op 25 maart 2020 het wetsvoorstel ontvangen voor “wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium”. Het voorstel is voor internetconsulatie aangeboden van 25 maart tot 21 april 2020. Het wetsvoorstel is een reactie op tekortkomingen in het huidige bestuurlijk instrumentarium. Aanleidingen vormden een paar […]