Adviezen over voorgenomen wetgeving

Subsidieregeling brugfunctionaris ongericht en onvoldoende onderbouwd

De noodzaak van een subsidieregeling om zogeheten brugfunctionarissen in het onderwijs aan te stellen moet beter worden onderbouwd.  Ook moeten minder belastende alternatieven worden overwogen, zoals het gerichter inzetten van het subsidie-instrument. Nu is er een gerede kans dat scholen tevergeefs een subsidieaanvraag doen en daardoor onnodige regeldrukkosten maken. Dat schrijft ATR in een advies […]

Effect maatregel tegen onjuiste classificatie van vuurwerk onduidelijk

Het tegengaan van onjuiste classificatie van bepaald type zwaar vuurwerk als P1 (lichte categorie) vraagt om een duidelijkere probleemanalyse. Het huidige voorstel is onduidelijk over hoe een verbod en de vergunning- en kennisvereiste voor P1-artikelen gaat zorgen voor betere classificatie van vuurwerk. Dit schrijft ATR in een advies aan het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. […]

Voorstel kabinet leidt niet tot grotere wendbaarheid werkgevers

Het bieden van de mogelijkheid na het eerste ziektejaar de re-integratie van zieke werknemers in het eigen bedrijf te beëindigen, stuit op een aantal praktische bezwaren. Zo is er een tekort aan keuringsartsen bij het UWV. Bovendien is voortijdige beëindiging doorgaans niet in het belang van de werknemer. Redenen om te twijfelen aan de effectiviteit […]