Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009 en Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012

Op 8 oktober 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de wijzigingen van de Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009 en van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor advies. Het voorstel wijzigt verplichtingen voor stagebegeleiders van rijinstructeurs en verplichtingen die betrekking hebben op de bijscholing van rijinstructeurs. Daarnaast bevat […]

Wijziging Besluit i.v.m. de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van energieprestatie gebouwen en inijking van energielabels.

Op 16 oktober 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken het Wijzigingsbesluit i.v.m. de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels aan ATR voorgelegd voor advies. Aanleiding vormt de inwerkingtreding van de nieuwe rekenmethode NTA 8800 voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. De […]

Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens 2020

Op 18 september 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT) aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel wijzigt de Uitvoeringsregeling WNT voor verantwoordingsjaar 2020 op enkele onderdelen. Het gaat hierbij om vier wijzigingen van veelal technische of beperkt inhoudelijke aard. Zo […]