Adviezen over voorgenomen wetgeving

Misstanden uitzendsector vragen om handhaving

Het voorstel van het kabinet om misstanden in de uitzendsector weg te nemen is niet effectief. De voorgestelde nieuwe administratieve eisen en procedures zullen niet tot minder uitwassen gaan leiden. Bovendien heeft het voorstel onnodige extra regeldruk voor bedrijven (jaarlijks minstens € 143 miljoen) tot gevolg. Een consequente en daadkrachtige handhaving van de reeds bestaande […]

Extra controles energieprestatieadviseurs niet onderbouwd

In 2024 zullen 1000 extra controles bij energieadviseurs plaatsvinden en zal de interne audit bij bedrijven met energieadviseurs worden verzwaard. Dit volgt uit het voorstel tot wijziging van de Omgevingsregeling. Dat voorstel wijst de geactualiseerde bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen (NTA8800) aan. Het voorstel maakt niet duidelijk waarom de extra controle en verzwaarde audits […]

Advies Uitvoeringsregeling windenergie op zee

De impact van ongewenste buitenlandse inmenging op de nationale veiligheid is bij vitale processen, zoals de energievoorziening, in potentie groot. Om de risico’s bij vergunningen voor windparken op zee te mogen beoordelen, legt dit voorstel de daarvoor benodigde bevoegdheid vast. De informatie die partijen moeten aanleveren ten behoeve van deze beoordeling, zit ook in dit […]