Adviezen over voorgenomen wetgeving

ATR-advies wetvoorstel wijziging Awb in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht

Op 5 april 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over het Wetsvoorstel wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat specifieke regelingen in het omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht worden omgezet in algemene regelingen in de Awb. […]

Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Met de “Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo” wordt geregeld dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische leerweg (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo-4 als zij voldoen aan de voorwaarden. Deze voorwaarden worden later bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) opgesteld. De aanleiding voor de nieuwe regelgeving is de […]

Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur

Op 21 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) advies uitgebracht over het Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur. Met dit besluit wordt het huidige regime van medegebruik van omroepzendernetwerken verbreed naar de fysieke infrastructuur. Het streven is om het medegebruik van de fysieke infrastructuur en de coördinatie van de uitvoering van civiele werken te […]