Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Kieswet

Op 29 november 2017 is een wijzigingsvoorstel van de Kieswet door de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) voorgelegd aan ATR ter advisering. Doel van het wijzigingsvoorstel is het proces van de vaststelling van de verkiezingsuitslag transparanter en beter controleerbaar te maken. Het voorstel bevat diverse voorstellen om dit doel te bereiken. Zo wordt voorgesteld om […]

Wijziging Paspoortwet in verband met elektronische identificatie

Tussen 18 december 2017 en 19 januari 2018 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (BZK) een wijzigingsvoorstel van de Paspoortwet opengesteld voor internetconsultatie. Het wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om een identiteitsdocument of reisdocument te voorzien van een contactloze chip waar een publiek identificatiemiddel op wordt geplaatst. Dat maakt het mogelijk voor burgers om online zaken […]

Besluit registratie implantaten

Op 13 december 2017 is aan ATR voorgelegd het Besluit registratie implantaten. De Minister van VWS gaat een register in stand houdt waarin gegevens worden verzameld over bij patiënten ingebrachte implantaten. De aanleiding is een aantal incidenten met gebrekkige implantaten, zoals de PIP-implantaten en bekkenimplantaten. Gebleken is dat bij incidenten en calamiteiten niet te achterhalen […]