Adviezen over voorgenomen wetgeving

Belastingmaatregelen 2019

Op 11 juli 2018 heeft de Staatssecretaris van Financiën zeven voorstellen met belastingmaatregelen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. De voorgenomen wijzigingen zijn onderdeel van de belastingmaatregelen die het Kabinet wil treffen in 2019. De belangrijkste adviezen van ATR betreffen onderstaande maatregelen: Afschaffen dividendbelasting ATR constateert dat een motivatie ontbrak in het […]

Uitvoeringsbesluit Europese kwikverordening

Op 5 september 2018 heeft het ministerie van IenW het voorgenomen uitvoeringsbesluit kwikverordening voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Het besluit regelt de wijziging van enkele besluiten ter uitvoering van de Europese Kwikverordening. De kwikverordening heeft tot doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen door de mens veroorzaakte emissies […]

Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES

Op 21 augustus 2018 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de voorgenomen Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregistratiewet 2009 BES aan ATR voorgelegd voor toetsing. Met deze wijziging wordt beoogd een aantal knelpunten uit de dagelijkse praktijk voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid […]