Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wetsvoorstel en AMvB voor verlaging van het collegegeld

Op 21 december 2017 is de ontwerpwetgeving voor het verlagen van het collegegeld ter toetsing aan ATR voorgelegd. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijke grondslag om voor bepaalde groepen studenten in het hoger onderwijs het wettelijk collegegeld te verlagen. Het besluit regelt een halvering van het wettelijk collegegeld in het eerste jaar voor alle studenten die […]

BBT-conclusies grote stookinstallaties

Op 17 augustus 2017 zijn de Europese milieueisen voor grote stookinstallaties geactualiseerd in een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. De actualisatie houdt in dat grote stookinstallaties in Europa aan strengere eisen moeten voldoen. Die eisen vloeien voort uit nieuwe inzichten over wat de best beschikbare technieken (BBT) zijn. Het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie moet […]

Indexering tarieven 2018 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Tussen 29 november 2017 en 13 december 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorstel opengesteld voor internetconsultatie dat betrekking heeft op wijziging van regelingen aangaande tarieven voor werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de spoorwegsector, de luchtvaart en de scheepvaart. Het gaat om een wijziging van de Regeling tarieven […]