Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van de Wet windenergie op zee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 21 februari 2018 het voorstel voor wijziging van de Wet windenergie aan ATR voorgelegd. Het advies van ATR gaat met name in op de uitbreiding en aanpassing van de procedures voor de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van een windpark op zee. Bij de […]

Wijziging Wet luchtvaart i.v.m. omvorming van SACN tot publiekrechtelijk zbo

Op 26 februari 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een voorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart aan ATR aangeboden voor toetsing. Deze wijziging regelt de juridische omvorming van het privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan de “Stichting Airport Coordination Netherlands” naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met de naam “Airport Coordination Netherlands” (ACNL). SACN is in […]

ATR-advies Wetsvoorstel wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen.

Op 14 maart 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over het Wetsvoorstel Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 trouwen personen niet meer standaard in algehele gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Dit is het gevolg van de nieuwe initiatiefwet ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’. […]