Adviezen over voorgenomen wetgeving

ATR-advies Wetsvoorstel wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen.

Op 14 maart 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over het Wetsvoorstel Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 trouwen personen niet meer standaard in algehele gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Dit is het gevolg van de nieuwe initiatiefwet ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’. […]

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget

Op 7 maart 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget. De hoogte van dit budget is deels afhankelijk van het inkomen De wetswijziging verhoogt het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren start. Dat gebeurt nu al bij een gezamenlijk […]

Wijziging Woningwet i.v.m. introductie stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Op 29 januari 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken een voorstel tot wijziging van de Woningwet aan ATR aangeboden voor toetsing. Het betreft een wijzigingsvoorstel gericht op de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandings-installaties. De introductie van dit stelsel beoogt de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te verbeteren, met als […]