Adviezen over voorgenomen wetgeving

Besluit energie-etikettering

De Europese Unie (EU) heeft naar aanleiding van een evaluatie van de energielabels besloten tot een verdere aanscherping van het beleid gericht op energiebesparing. Die aanscherping krijgt onder andere zijn beslag in het aanpassen van de schalen van de energielabels (waardoor een product met een bepaald label in de loop der tijd aan strengere energieprestaties […]

Ontwerpbesluit en regeling tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenregelingen

Het Ontwerp van de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit en regeling bevat een aantal maatregelen om jongeren te ontmoedigen om te gaan roken. Zo komt er een verbod op zelfbedieningssigarettenautomaten en een uitstalverbod bij verkooppunten als supermarkten en benzinestations. Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert om in de toelichting beter inzichtelijk te maken waarom de maatregelen […]

Ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Op 28 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voor advies voorgelegd het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Dit besluit hangt samen met de wijziging van de Meststoffenwet. Die wordt gewijzigd in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten per 1 januari a.s.. De wet moet er voor gaan zorgen […]