Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade regelt dat alle schadeclaims als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag bij Norg publiekrechtelijk afgehandeld kunnen worden. Daarvoor wordt een zelfstandig bestuursorgaan opgericht: het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Dit Instituut gaat alle vormen van schade beoordelen die zijn ontstaan ten behoeve van gaswinning uit het Groningenveld of de […]

Wetsvoorstel elektronische publicatie bekendmakingen en mededelingen

Op 29 juni 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) het wetsvoorstel elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het wetsvoorstel bepaalt dat alle algemene bekendmakingen van de overheid voor burgers en bedrijven digitaal toegankelijk worden. Het systeem van publicatie verloopt nu nog deels elektronisch via […]

Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang

Op 6 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang. Grote pensioenfondsen, woningcorporaties, instellingen voor wetenschapsbeleid en netbeheerders zullen worden aangemerkt als organisatie van openbaar belang (oob). Daardoor gelden aanvullende wettelijke waarborgen voor de accountantscontroles van deze instellingen. Die waarborgen moeten de kans op een ondeugdelijke accountantscontrole verkleinen. De aanvullende […]