Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet en Besluit meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs

De mogelijkheid om studiefinanciering mee te nemen naar het buitenland is op 1 september 2007 ingevoerd om de internationale mobiliteit van studenten te vergroten. Studenten komen hiervoor in aanmerking als zij voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de Wet studiefinanciering 2000. Naar aanleiding van een uitspraak in 2015 van het Hof van Justitie […]

AMvB’s Leveringszekerheid

Op 22 december 2017 bracht het college advies uit over de wijziging van besluiten leveringszekerheid elektriciteit en gas en de besluiten vergunning levering elektriciteit en gas aan de hand van een AMvB. Met dit besluit worden vier besluiten gewijzigd die van invloed zijn op de leveringszekerheid van elektriciteit en gas. Met deze wijziging wordt gespecificeerd […]

Besluit beslagvrije voet

Op 7 december 2017 heeft de Staatssecretaris van SZW advies gevraagd aan ATR over het ‘Besluit beslagvrije voet’. Het besluit wordt gebaseerd op het nieuwe artikel 475d e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het besluit wijzigt de berekeningswijze van de beslagvrije voet. Tot het bedrag van de beslagvrije voet is geen beslag mogelijk. Heeft […]