Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wetsvoorstel elektronische publicatie bekendmakingen en mededelingen

Op 29 juni 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) het wetsvoorstel elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het wetsvoorstel bepaalt dat alle algemene bekendmakingen van de overheid voor burgers en bedrijven digitaal toegankelijk worden. Het systeem van publicatie verloopt nu nog deels elektronisch via […]

Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang

Op 6 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang. Grote pensioenfondsen, woningcorporaties, instellingen voor wetenschapsbeleid en netbeheerders zullen worden aangemerkt als organisatie van openbaar belang (oob). Daardoor gelden aanvullende wettelijke waarborgen voor de accountantscontroles van deze instellingen. Die waarborgen moeten de kans op een ondeugdelijke accountantscontrole verkleinen. De aanvullende […]

Besluit securitisaties

Securitisaties zijn gebundelde en in delen verkochte leningen van banken of andere kredietgevers aan huishoudens en bedrijven. Zulke bundels bestaan bijvoorbeeld uit hypothecaire leningen en autoleningen of -leases. Die bundels worden in delen verkocht. Securitisaties vervullen een belangrijke rol in de financiële markten. Maar na de Amerikaanse subprime hypotheek-crisis en de daaruit volgende mondiale financiële […]