Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers

De Kleine ondernemingsregeling (KOR) wordt gewijzigd. Daarvoor heeft de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting (OVOB) op 3 april aan ATR voorgelegd. In de KOR geldt nog de omvang van de btw als criterium voor de btw-vrijstelling. In de OVOB wordt dat de omzet van de onderneming. Bovendien wordt in […]

Wetsvoorstel minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld

De forse aardbeving bij Zeerijp van januari 2018 is de aanleiding om terug te gaan naar een lager niveau van gaswinning in Groningen. Het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is om de totale productie uit het Groningen-gasveld zo snel mogelijk te beperken tot maximaal 12 miljard Nm3 per jaar. Het kabinet wil dit […]

Wet maatregelen middenhuur

Op 13 maart 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het voorstel voor de Wet maatregelen middenhuur aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het wetsvoorstel omvat wijzigingen van de Woningwet en van de Huisvestingswet 2014. Deze wijzigingen zijn gericht op het wegnemen van belemmeringen die een snelle realisatie van meer middenhuurwoningen op […]