Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van het Toetsbesluit PO (Primair Onderwijs)

In 2014 is in het reguliere basisonderwijs de eindtoets verplicht gesteld. Sindsdien mogen ook andere partijen een eindtoets aanbieden, mits deze is goedgekeurd door de minister. Het doel van de voorgestelde wijziging is om de vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het PO onderling te verbeteren. Deze wijziging van het Toetsbesluit PO vloeit voort uit aanbevelingen […]

Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

In de Wet Voortgang Energietransitie (VET) is opgenomen dat de minister ontheffing kan verlenen voor experimenten die afwijken van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet. Met het “Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet” worden de mogelijkheden verruimd om ontheffing aan te vragen voor dergelijke experimenten. Het doel van deze experimenten is om te onderzoeken of […]

Wetsvoorstel Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Begin 2017 is het voorstel tot de Wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) opengesteld voor internetconsultatie. Het wetsvoorstel GDI regelt de bevoegdheid van de overheid om het gebruik van bepaalde standaarden op te leggen en de manier waarop burgers en bedrijven digitale toegang tot publieke dienstverlening krijgen. Mede naar aanleiding van de consultatiereacties heeft BZK het […]