Adviezen over voorgenomen wetgeving

Besluit aanlevertermijn cliënt- en zorggegevens

De regeldruk voor aanbieders van zorg vermindert met het ontwerpbesluit aanlevertermijn cliënt- en zorggegevens. Dat komt omdat er tussen gemeenten geen verschillen zullen zijn in de aanlevertermijn van deze gegevens. De omvang van dit effect moet echter nog wel worden berekend. De toelichting op de regeling beschrijft verder niet of er voor aanbieders sprake is […]