Adviezen over voorgenomen wetgeving

Besluiten verplichte geestelijke gezondheidszorg, zorg en dwang en forensische zorg

Op 6 december 2017 zijn aan ATR voorgelegd de besluiten verplichte geestelijke gezondheidszorg (Bvggz), zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Bzd) en forensische zorg (Bfz).De drie besluiten stellen nadere regels. Het Bvggz en het Bzd wijzen de toegestane vormen van gedwongen ambulante zorg aan, zoals bijvoorbeeld het toedienen van vocht en het beperken […]

ATR-advies Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

Op 13 februari 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over het Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen. Het wetsvoorstel creëert de benodigde wettelijke grondslagen voor het herzien screeningsbeleid van de politie, rijksrecherche en Politieacademie. Het voorstel strekt er onder andere toe om het huidige betrouwbaarheidsonderzoek uit te breiden met gezondheidsgegevens over verslavingen […]

Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Op 22 februari 2018 heeft ATR advies uitgebracht over het wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven. Met dit wetsvoorstel wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maatschappelijke partijen helpen om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren binnen de netwerksamenleving. Hiertoe biedt het partijen de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor algemene gelding van (onderdelen) van een duurzaamheidsinitiatief […]