Adviezen over voorgenomen wetgeving

Voorstel tot aanpassing van de definitie van geneesmiddelen in de Wet op de omzetbelasting 1968

De Hoge Raad heeft op 11 november 2016 bepaald dat zonnebrandmiddelen en fluoride tandpasta kwalificeren als geneesmiddel voor de Wet op de omzetbelasting. Deze middelen mogen daarom worden verkocht met verlaagde btw (6%). Mogelijk is dit ook van toepassing op andere cosmetische producten. Daarom stelt de staatssecretaris van Financiën voor om de wet op dit […]

Besluit energie-etikettering

De Europese Unie (EU) heeft naar aanleiding van een evaluatie van de energielabels besloten tot een verdere aanscherping van het beleid gericht op energiebesparing. Die aanscherping krijgt onder andere zijn beslag in het aanpassen van de schalen van de energielabels (waardoor een product met een bepaald label in de loop der tijd aan strengere energieprestaties […]

Ontwerpbesluit en regeling tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenregelingen

Het Ontwerp van de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit en regeling bevat een aantal maatregelen om jongeren te ontmoedigen om te gaan roken. Zo komt er een verbod op zelfbedieningssigarettenautomaten en een uitstalverbod bij verkooppunten als supermarkten en benzinestations. Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert om in de toelichting beter inzichtelijk te maken waarom de maatregelen […]