Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Paspoortwet in verband met elektronische identificatie

Tussen 18 december 2017 en 19 januari 2018 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (BZK) een wijzigingsvoorstel van de Paspoortwet opengesteld voor internetconsultatie. Het wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om een identiteitsdocument of reisdocument te voorzien van een contactloze chip waar een publiek identificatiemiddel op wordt geplaatst. Dat maakt het mogelijk voor burgers om online zaken […]

Besluit registratie implantaten

Op 13 december 2017 is aan ATR voorgelegd het Besluit registratie implantaten. De Minister van VWS gaat een register in stand houdt waarin gegevens worden verzameld over bij patiënten ingebrachte implantaten. De aanleiding is een aantal incidenten met gebrekkige implantaten, zoals de PIP-implantaten en bekkenimplantaten. Gebleken is dat bij incidenten en calamiteiten niet te achterhalen […]

Wetsvoorstel en AMvB voor verlaging van het collegegeld

Op 21 december 2017 is de ontwerpwetgeving voor het verlagen van het collegegeld ter toetsing aan ATR voorgelegd. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijke grondslag om voor bepaalde groepen studenten in het hoger onderwijs het wettelijk collegegeld te verlagen. Het besluit regelt een halvering van het wettelijk collegegeld in het eerste jaar voor alle studenten die […]