Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet wapens en munitie i.v.m. implementatie wijzigingen Europese Vuurwapenrichtlijn

Op 26 september 2017 heeft Minister Blok van Veiligheid en Justitie het wetvoorstel tot implementatie van Richtlijn (EU) 2017/853 (Vuurwapenrichtlijn) ter toetsing aan ATR aangeboden. De vuurwapenrichtlijn stelt eisen aan de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens. De noodzaak voor het aanpassen van de richtlijn volgt uit de behoefte om misbruik […]

Wijziging van het Warmtebesluit en van de Warmteregeling

Op 20 juli 2017 zijn de wijziging van het Warmtebesluit en van de Warmteregeling aan ATR voorgelegd. De wijzigingen stellen nadere regels aan onder andere tariefdifferentiëring en transparantie indien een leverancier afwijkt van het maximumtarief. De regeldrukgevolgen van deze wijzigingen zijn niet volledig in beeld gebracht. ATR adviseert dit alsnog te doen. Ook adviseert ATR […]

Wijziging van de Mededingingswet

De Mededingingswet wordt op drie punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft het onderdeel ‘markt en overheid’. Deze wijziging moet zorgen voor een transparanter besluitvormingsproces wanneer gebruik kan worden gemaakt van de zgn. algemeenbelanguitzondering. Het doet dit door aan een algemeenbelangbesluit bepaalde motiveringsvereisten te koppelen, door ondernemers de ruimte te geven te reageren op een ontwerp […]