Adviezen over voorgenomen wetgeving

Subsidieregeling openbare laadpunten zwaar vervoer vergt aanpassing

Investeringen in publieke laadpunten voor vrachtauto’s zijn nodig voor de transitie naar schoon vrachtverkeer. De subsidieregeling om die investeringen te stimuleren, kan met minder lastendruk worden vormgegeven. Ook wordt uit de toelichting niet duidelijk in hoeverre de regeling helpt te voldoen aan Europese verplichtingen op dit gebied. Tenslotte besteedt het voorstel ten onrechte geen aandacht […]

Doelomschrijving wet moet meer houvast bieden

De doelomschrijving van de Wet modernisering concurrentiebeding moet meer houvast bieden. Deze wet moet het gebruik van het concurrentiebeding terugdringen. Dat vergroot de arbeidsmobiliteit van werknemers en bevordert de innovatie. Het doel biedt meer houvast als deze ook een indicatie van de omvang van de beoogde daling bevat. De proportionaliteit van de eenmalige regeldruk voor […]

Verplichte digitale communicatie bewindvoerders onvoldoende onderbouwd

Professionele wettelijke vertegenwoordigers, zoals bewindvoerders, communiceren straks verplicht digitaal met de rechtspraak. Dit volgt uit een voorgenomen besluit van de minister voor Rechtsbescherming. Uit het besluit blijkt echter niet wat de verplichting oplevert. ATR geeft in overweging om dat nader toe te lichten en adviseert verder om te bezien hoe de werkbaarheid kan verbeteren en […]