Adviezen over voorgenomen wetgeving

Derde Nota van Wijziging (Aanpassings-)wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Derde Nota van Wijziging op de (A)Wtza breidt de meldplicht bij de IGJ uit naar onderaannemers in de zorg en jeugdhulpaanbieders. Het legt tevens vast dat de artikelen 40a en 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor alle zorgaanbieders gaan gelden. Dat betekent dat zij allen verplicht worden om schriftelijk een eenduidige verdeling […]

Wijziging Tabaks- en rookwarenregeling in verband met de invoering van standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak

Op 18 juli 2019 is de wijziging van de Tabaks- en Rookwarenregeling in verband met de invoering van standaardverpakkingen voor sigaretten en shagtabak voor advies aangeboden. De wijziging van de regeling bevat de eisen waaraan de verpakking voor sigaretten en shagtabak moet voldoen. Onder meer regelt het de grootte en type van de letters, de […]

Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie

Op 7 oktober 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Wet discriminatievrije werving en selectie. De belangrijkste onderdelen van de wet zijn: De werkgever (waartoe ook intermediairs worden gerekend) moet een werkwijze opstellen waarin hij aangeeft hoe hij de werving en selectie aanpakt en verboden onderscheid voorkomt. Bij inschakeling van een intermediair, bijvoorbeeld een […]