Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van de Woningwet i.v.m. het regelen van een grondslag voor het verwerken van het Burgerservicenummer van woningzoekenden door toegelaten instellingen en woonruimteverdelers i.v.m. het uitvoeren van een digitale inkomenstoets

Volgens de Woningwet moeten woningcorporaties een inkomenstoets uitvoeren voordat zij een sociale huurwoning aan een woningzoekende mogen toewijzen. Op dit moment gebeurt deze toets op basis van een inkomensverklaring die een woningzoekende zelf bij de Belastingdienst moet opvragen. Deze moet de woningzoekende vervolgens uploaden in het systeem van de woningcorporatie. Dit proces is omslachtig voor […]

Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van regels over de bevoegdheidsverklaringsdienst en gezagsmodule

Op 19 april 2022 is het voorstel voor een Wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van regels over de bevoegdheidsverklaringsdienst en gezagsmodule aangeboden aan ATR. De bevoegdheidsverklaringsdienst en de gezagsmodule maken het mogelijk dat burgers die wettelijk vertegenwoordigd worden, dat ook digitaal kunnen laten doen door hun […]

Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Dit voorstel volgt uit de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo). Doel van de Wet Vifo is om risico’s voor de nationale veiligheid als gevolg van verwervingsactiviteiten te beheersen door middel van investeringstoetsing. Naast dit voorstel komt ook het Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie onder de Wet Vifo te hangen. In dit besluit worden […]