Adviezen over voorgenomen wetgeving

Subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022

Op 14 september 2022 is aan ATR voor advies voorgelegd de Subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022. Dit is een subsidieregeling voor de ondersteuning van zorgprofessionals in Covid-tijd. Deze subsidieregeling volgt op de subsidieregeling coronabanen in de Zorg 2021. De kosten voor coronabanen van januari t/m juni 2022, worden achteraf gesubsidieerd. Coronabanen zijn tijdelijke ondersteunende […]

Regeling inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht vanwege een verlaging van het vereiste aantal examenpogingen per niet behaald examenonderdeel ten behoeve van de ontheffing op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen

Als een inburgeringsplichtige er niet in vier pogingen in slaagt om voor alle onderdelen van het inburgeringsexamen te slagen kent de wet de mogelijkheid om een ontheffing van de examenplicht wegens aantoonbaar geleverde inspanningen te vragen. De wijzigingsregeling verlaagt dit aantal pogingen van vier naar drie. ATR heeft de minister in zijn advies laten weten […]

Tabaks- en rookwarenwet in verband met de invoering van een registratiesysteem voor verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten

Het is niet duidelijk welke functie een wettelijk verplicht registratiesysteem van verkooppunten van tabaks- en aanverwante producten heeft voor de handhaving van verkoopverboden en andere verboden ten aanzien van rookwaren. Ook is niet duidelijk welke functie en meerwaarde deze registratie heeft ten behoeve van de monitoring van de ontwikkeling in het aantal verkooppunten. Daarom zijn […]