Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen: invoering premiedifferentie Aof naar grootte werkgever

Op 5 februari 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). In het wetsvoorstel is een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds geregeld. De differentiatie heeft als doel kleine werkgevers tegemoet te komen voor de loonkosten die zij hebben als hun werknemers ziek worden. Deze premie […]

Wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen, en enkele andere besluiten in verband met het arbeidsvoorwaardenbedrag

Dit besluit voert twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte in, en schaft twee andere rubrieken af. In de loonaangifte komen twee nieuwe rubrieken waarin de opbouw van het arbeidsvoorwaardenbedrag, en de uitbetaling ervan moeten worden aangegeven. Dat is nodig vanwege de toename van het gebruik van het individueel keuze budget (IKB). Zulke IKB’n worden steeds […]

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

De Beleidsregel biedt een financiële bijdrage in de doorlopende lasten van de kleinere amateursportorganisaties. Zij moeten tijdens de periode van verplichte sluiting geconfronteerd zijn met een omzetverlies (inkomstenverlies) van minimaal 20%. Personele lasten vallen hierbij ook onder de definitie van de doorlopende lasten tenzij deze in aanmerking komen voor een subsidie op grond van de […]