Adviezen over voorgenomen wetgeving

Betere onderbouwing herziening bouwvoorschriften 2024 nodig

De onderbouwing van de jaarlijkse herziening van bouwvoorschriften laat op een aantal punten te wensen over. Zo is er een minder belastend alternatief mogelijk bij het verplichten van CO2-meters in klaslokalen en is de werkbaarheid van een verplichting voor bedrijven zonnepanelen te plaatsen twijfelachtig. Nadere onderbouwing van het voorstel is nodig. Ook moeten de regeldrukgevolgen […]

Pauzeknop jaarverantwoording zorg maakt onderbouwing niet beter

Met de zogeheten ‘pauzeknop jaarverantwoording’ krijgen zorgaanbieders die tot bepaalde categorieën behoren twee jaar langer de tijd om aan de jaarverantwoordingsplicht te voldoen. Dit naar aanleiding van signalen uit de zorgsector. Het ministerie kiest voor uitstel om rust te brengen in de zorgsector en zorgaanbieders meer tijd te geven zich voor te bereiden. Bij de […]

Keuze voor CO2-reductie in de keten onvoldoende onderbouwd

Bij de implementatie van de zogeheten Europese Richtlijn REDIII verandert het kabinet de systematiek voor het verder reduceren van CO2-uitstoot. De verandering heeft naar verwachting aanzienlijke gevolgen voor de betreffende bedrijven. Het wetsvoorstel maakt echter niet duidelijk wat de noodzaak en meerwaarde van de verandering van systematiek is. Ook gaat het voorstel niet in op […]