Adviezen over voorgenomen wetgeving

Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19

Het Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19 is een aanvulling op de recent vastgestelde Europese verordening over de verlengde geldigheidsduur van rijbewijzen. De Europese verordening verlengt de geldigheidsduur van rijbewijzen die verliepen in de periode tussen 1 februari 2020 en 1 september 2020 met zeven maanden. Het voorstel verlengt de geldigheid van […]

Besluit vrijstelling Nt2 en omkeerregeling

Met dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat mbo-studenten op niveau 4 het examenonderdeel Nederlands op een lager niveau mogen afsluiten als zij het examen Engels en Duits op een hoger niveau afsluiten (de ‘omkeerregeling’). Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt dat Nt2-studenten vrijstelling kunnen krijgen voor (onderdelen van) het examenonderdeel Nederlandse taal, op basis van een resultaat […]

Wet versterking toekomstperspectief publieke omroep

Om de publieke taak in een snel veranderend medialandschap te kunnen blijven vervullen, moet de omroep zich vernieuwen. Het wetsvoorstel dat die vernieuwing mogelijk moet maken, kent daartoe vijf doelstellingen: (1) het versterken van de maatschappelijke worteling en de pluriformiteit van de landelijke publieke omroep; (2) het flexibeler maken van programmering en distributie; (3) het […]