Adviezen over voorgenomen wetgeving

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Op 20 oktober is het voorgenomen Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel herstelt kleine fouten en onvolkomenheden in de vier AMvB’s bij de Omgevingswet. Verder regelt het voorstel enkele technische en tekstuele wijzigingen, zonder inhoudelijke aanpassingen. Het college stelt vast dat de toelichting nut en noodzaak van het voorstel onderbouwt. Het […]

Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders

Op 16 november 2022 is voorgenomen Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders voor toetsing en advies voorgelegd aan ATR. Het wetsvoorstel moet onder meer de integere bedrijfsvoering van zorgaanbieders beter borgen door (verdere) aanscherping van de publiekrechtelijke randvoorwaarden aan die bedrijfsvoering. Het wetsvoorstel introduceert hiertoe normen ter voorkoming van negatieve gevolgen van tegenstrijdige belangen en […]

Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen i.v.m. het verruimen van de doelgroep, het toegankelijker maken van maatregelen voor monumentale huurwoningen, en het vervallen van de twee maatregelen-eis

Op 22 november 2022 is de Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen in verband met het verruimen van de doelgroep, het toegankelijker maken van maatregelen voor monumentale huurwoningen, en het vervallen van de twee maatregelen-eis aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. De Subsidieregeling Verduurzaming Onderhoud Huurwoningen (SVOH) is op 1 […]