Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in verband met de bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel

Het wetsvoorstel heeft drie doelen: het creëren van een adequaat en structureel wettelijk instrumentarium om ten behoeve van de volksgezondheid collectieve maatregelen te kunnen treffen bij een infectieziekte met pandemisch potentieel; het bieden van een wettelijke verankering van parlementaire betrokkenheid bij het treffen van collectieve maatregelen ter bestrijding van een infectieziekte met pandemisch potentieel en; […]

Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (TwT)

Op 28 april 2022 is de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel strekt ertoe om tijdelijk een begrotingsfonds met 35 miljard euro voor de periode tot en met 2035 in te stellen. Het is doel van dit fonds is om maatregelen te bekostigen die nodig […]

Wet hervorming van de huurtoeslag

Op 7 juli 2022 is de voorgenomen Wet hervorming van de huurtoeslag voor advies aangeboden aan ATR. Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die de huurtoeslag moeten vereenvoudigen, het systeem voor toeslagontvangers beter begrijpelijk maken en de kans op (hoge) terugvorderingen en nabetalingen te verminderen. Daarnaast verbreden zij het bereik van de huurtoeslag, waardoor de […]