Adviezen over voorgenomen wetgeving

Steun duurzaam maatschappelijk vastgoed vraagt betere uitleg

De aanpassingen van een bestaande subsidieregeling voor duurzaam maatschappelijk vastgoed vragen om nadere onderbouwing. Zo wordt niet duidelijk welke (ervaren) knelpunten er zijn. Ook wordt er niet toegelicht in hoeverre de wijzigingen van de regeling de aanvraag voor eigenaren van vastgoed makkelijk maakt. Een duidelijke toelichting op deze punten is belangrijk om de werkbaarheid van […]

Voorstel transparatieverplichtingen politieke partijen onvoldoende uitgewerkt

De regeldrukeffecten en de werkbaarheid van nieuwe transparantie-verplichtingen voor politieke partijen zijn onvoldoende uitgewerkt. Ook zijn enkele minder belastende opties niet overwogen. Door deze tekortkomingen kan de proportionaliteit van het wetvoorstel niet worden beoordeeld. Dit schrijft ATR in een advies over de voorgestelde Wet op de politieke partijen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Effectiviteit […]

Onderbouwing nationale koppen IMVO-regelgeving onder de maat

Het kabinet is van plan om met aanvullende nationale eisen te komen voor internationaal verantwoord ondernemen (IMVO). Deze eisen komen bovenop de eisen die in Europees verband verplicht worden. Niet duidelijk is waarom de aanvullende eisen nodig zijn. Ook is niet duidelijk of de regeldrukgevolgen van de eisen voor kleine(re) ondernemers proportioneel zijn. Dat schrijft […]