Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2024 voor huurders met lager inkomen)

Op 29 juni 2022 is de wijziging van de Woningwet in verband met een huurverlaging in 2024 voor huurders met een lager inkomen aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. Tegelijkertijd is ook het wetsvoorstel Hervorming huurtoeslag aangeboden. ATR verwijst in beide adviezen waar relevant naar de onderlinge samenhang tussen deze voorstellen. Het wetsvoorstel tot […]

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

ATR heeft op 5 juli 2022 de ‘Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden’ ontvangen voor toetsing. Er vindt geen internetconsultatie plaats over het voorstel. Volgens de toelichting verlaten momenteel te veel leerlingen het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden: taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap. Het doel van de subsidieregeling is om scholen te ondersteunen met […]

Wijziging Subsidieregeling Landelijke beëindiging veehouderijlocaties nabij natuurgebieden (Lbv)

Op 25 april 2022 heeft het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Subsidieregeling Landelijke beëindiging veehouderijlocaties nabij natuurgebieden (Lbv) voor advies voorgelegd aan ATR. Doel van deze regeling is om binnen de landbouw een structurele reductie van de uitstoot van stikstof op overbelaste Natura 2000-gebieden in Nederland te realiseren. Bedrijven met melkvee, varkens […]