Adviezen over voorgenomen wetgeving

Subsidieregeling keuzevak praktijkgericht vak voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Het kabinet wil vmbo-scholen de mogelijkheid geven om een praktijkgericht vak als keuzevak aan te bieden. Scholen hebben daarvoor echter tijd en geld nodig. De subsidieregeling moet die financiële ruimte bieden. Maar aangezien het doel is om zoveel mogelijk  vmbo-scholen die een praktijkgericht vak aanbieden een tegemoetkoming in de kosten te bieden, ligt een subsidieregeling […]

Subsidie voor zero-emissie trucks kan simpeler

Bedrijven kunnen in 2024 weer subsidie aanvragen voor de aanschaf van een of meerdere elektrische vrachtwagens. Dit volgt uit de Aanschaf-subsidieregeling Zero-Emissie Trucks. De regeling kan volgens ATR makkelijker. Bijvoorbeeld door eerst subsidie toe te kennen aan bedrijven van wie de aanvraag in 2023 is uitgeloot. Ook moet het voor bedrijven mogelijk zijn om subsidie […]

Regeldrukeffecten elektronische vervoersdocumenten blijven vraagteken

Invoering van elektronische vervoersdocumenten kan regeldruk verminderen voor vervoerders. Tegelijk is het wel van belang de regeldrukeffecten voor de invoering van zogeheten elektronische cognossementen en CT-documenten goed in beeld te brengen. Het wetsvoorstel voorziet daar nog altijd niet in. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Rechtsbescherming (J&V). Vervoersdocumenten Een cognossement is […]