ATR dossiers in behandeling

wdt_IDMinisterieAdvies_inVoorstel Wet, AMvB, MR
1BZK21/06/2022Regels m.b.t. het gebruik van publieke identificatiemiddelen en de voorzieningen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet digitale overheid (Regeling voorzieningen Wdo)
2EZK24/06/2022Regeling subsidies 2022 i.v.m. de wijziging en openstelling van de subsidiemodule Important Projects of Common European Interest (IPCEI)
3EZK23/06/2022Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 i.v.m. het opnemen van een grondslag voor gegevensuitwisseling
4FIN20/06/2022Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) i.v.m. gasthuishoudens Oekraïner
5IenW20/05/2022Regeling herstructurering C&D examens en vakbekwaamheid
6IenW14/06/2022Regelingen beheer verpakking en de verslaglegging verpakkingen i.v.m. het vaststellen van een recyclepercentage voor drankenkartons (Regeling vaststellen recyclepercentage voor drankenkartons)
7IenW22/06/2022Verzamelregeling i.v.m. de inwerkingtreding van de Omgevingswet
8JenV24/05/2022Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. de invoering van het elektronisch vervoerbestand
9JenV22/06/2022Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. het toekennen van de bevoegdheid aan de rechter om een betalingsregeling op te leggen
10LNV14/06/2022Besluit houders van dieren i.v.m. het voorzien in een grondslag voor nadere regels over nood- en alarmsystemen
MinisterieAdvies_inVoorstel Wet, AMvB, MR