Wetsvoorstellen door ATR afgehandeld  met een advies

ATR Wetvoorstellen met een formele advies