Wetsvoorstellen door ATR afgehandeld  met een advies

ATR Wetvoorstellen met een formele advies

wdt_IDMinisterieAdvies_uitVoorstel Wet, AMvB, MRAdvies link
1BUZA27/08/2020Herziening Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) beleidhttps://www.atr-regeldruk.nl/internationaal-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/
2BUZA10/06/2021Wetsvoorstel Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)https://www.atr-regeldruk.nl/bouwstenen-voor-wettelijke-verplichtingen-voor-imvo/
3TK28/10/2021Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet i.v.m. het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (Wet op het recht op onbereikbaarheid)https://www.atr-regeldruk.nl/wetsvoorstel-wijziging-van-de-arbeidsomstandighedenwet-in-verband-met-het-aangaan-van-een-gesprek-tussen-werkgever-en-werknemers-over-bereikbaarheid-buiten-werktijd-initiatiefwet-van-het-kamerlid-gi/
4TK04/03/2021Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemenhttps://www.atr-regeldruk.nl/initiatiefwetsvoorstel-verantwoord-en-duurzaam-internationaal-ondernemen/
5TK03/05/2021Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten i.v.m. de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)https://www.atr-regeldruk.nl/initiatiefwetsvoorstel-verdringingstoets/
6TK22/07/2020Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag en i.v.m. invoering van een uniform wettelijk minimumloonhttps://www.atr-regeldruk.nl/wet-invoering-minimumuurloon/
7TK01/11/2021Wijziging van de Wet flexibel werken i.v.m. het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt (Wwjw))https://www.atr-regeldruk.nl/wet-werken-waar-je-wilt/
8TK02/03/2022Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten i.v.m. de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten
9TK22/04/2020Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet i.v.m. het verplicht stellen van een vertrouwenspersoonhttps://www.atr-regeldruk.nl/voorstel-van-wet-van-het-lid-renkema-tot-wijziging-van-de-arbeidsomstandighedenwet-in-verband-met-het-verplicht-stellen-van-een-vertrouwenspersoon/
10BZK15/08/2019Wijziging Bouwbesluit 2012 inzake implementatie van de tweede herziening richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)Wijziging Bouwbesluit 2012 2e herziening EPBD
MinisterieAdvies_uitVoorstel Wet, AMvB, MRAdvies link