Wetsvoorstellen door ATR afgehandeld  met een advies

Wetsvoorstellen afgehandeld met een advies