Wetsvoorstellen door ATR afgehandeld  met een advies

ATR Wetsvoorstellen met een formele advies