Alcoholbesluit

In de Alcoholwet is geregeld dat verkopers geen alcohol mogen verstrekken aan minderjarigen. Uit onderzoek is gebleken dat de naleving van de leeftijdsgrens bij verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken, zoals online of telefonische verkoop, onvoldoende is. De naleving en controle van de leeftijdsgrens door verkopers en aanbieders (platforms) moeten beter. Het Alcoholbesluit heeft tot doel om de naleving van de leeftijdsgrens in het distributieproces bij verkoop op afstand te vergroten en om de handhaving/controle ervan te verbeteren. Het stelt nadere regels aan de geborgde werkwijze in het distributieproces. Dat is een op basis van de Alcoholwet verplichte werkwijze voor verkopers waarmee gewaarborgd is dat online of telefonisch bestelde alcoholhoudende drank alleen bij een meerderjarige bezorgd wordt.

ATR heeft het besluit getoetst op de gevolgen voor de regeldruk. Nut en noodzaak van het besluit zijn voldoende gemotiveerd. De eisen aan de geborgde werkwijze schrijven uitsluitend een resultaat voor. Het laat de verkoper ruimte om aan de werkwijze een eigen lastenluwe invulling te geven. De overige eisen, zoals een jaarlijks onderzoek naar de effecten van de werkwijze, zijn vormvrij, waardoor zij eveneens ruimte voor een lastenluwe invulling bieden en ook werkbaar zijn. De regeldrukgevolgen van het besluit zijn voldoende in beeld gebracht. Daarom adviseert ATR de staatssecretaris van VWS om het Alcoholbesluit vast te stellen.

ATR advies aan de Minister van VWS – Alcoholbesluit