Alcoholregeling

In de Alcoholwet is geregeld dat verkopers geen alcohol mogen verstrekken aan minderjarigen. Uit onderzoek is gebleken dat de naleving van de leeftijdsgrens bij verkoop op afstand, zoals online of telefonische verkoop, onvoldoende is. De naleving en controle van de leeftijdsgrens door verkopers en aanbieders (platforms) moeten beter. Daarom heeft de Alcoholregeling tot doel om de naleving van de leeftijdsgrens bij verkoop op afstand van alcoholhoudende drank te vergroten en om de handhaving/controle te verbeteren. De regeling bevat nadere regels voor het verplichte leeftijdsverificatiesysteem bij verkoop op afstand. Daarin moet een koper (actief) antwoorden op de vraag naar de leeftijd (bijvoorbeeld een vinkje zetten). Ook moet de koper er op gewezen worden dat (ook) bij de bezorging op leeftijd wordt gecontroleerd.

ATR plaatst kanttekeningen bij de eisen aan het leeftijdsverificatiesysteem. De eisen zijn noodzakelijk omdat anders geen uitvoering aan de verplichting kan worden gegeven. Maar de eisen leveren geen bijdrage aan het beter controleren van de leeftijd. En dat is wel de bedoeling van de regels. ATR adviseert de staatssecretaris van VWS om aan te tonen dat de regels tot een betere controle door verkopers leiden. Als dat niet mogelijk is adviseert ATR om van deze regels af te zien en met andere regels te komen. Ook adviseert ATR tot een geringe aanpassing in de regeldrukparagraaf, door daarin de retributies (vergoeding voor inschrijving in de registers) niet als regeldruk te verantwoorden.

ATR advies aan de Minister van VWS – Alcoholregeling.