Algemeen pensioenfonds kan zónder vergunning

De nieuwe Wet algemeen pensioenfonds biedt kans op minder regeldruk. Niet alleen voor pensioendeelnemers, maar ook voor pensioenuitvoerders en bedrijven. Op twee punten is winst te behalen. Actal stelt voor om de nieuwe vergunningplicht voor algemene pensioenfondsen uit de wet te schrappen. En hen de mogelijkheid te bieden om in hun communicatie informatie over meerdere pensioenregelingen te bundelen. Eén pensioenoverzicht voor al je aanspraken! Dat staat in een reactie van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, op het voorontwerp van deze wet.

 

Geen vergunning nodig
Een algemeen pensioenfonds is een nieuw soort pensioenfonds dat bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk maakt. Meerdere regelingen kunnen zo in één pensioenfonds worden uitgevoerd. In het wetsvoorstel staat dat een algemeen pensioenfonds een vergunning nodig heeft. Dit veroorzaakt extra administratieve rompslomp. Tot nu toe is een vergunning voor pensioenfondsen niet nodig. Algemene regels en extern toezicht zijn in de huidige praktijk voldoende om onverantwoorde risico’s en misstanden te voorkomen. Actal ziet niet in waarom voor een algemeen pensioenfonds een vergunningplicht wordt geïntroduceerd. “Het wetsvoorstel stapelt meerdere veiligheids- en risicobeperkende maatregelen, terwijl de noodzaak hiervoor niet is gebleken. Dit levert dus alleen maar onnodige extra regeldruk op”, aldus Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal.

 

 

Eén pensioenoverzicht voor al je aanspraken
Actal stelt voor om expliciet in de wet op te nemen dat een algemeen pensioenfonds in één bericht informatie over meerdere pensioenregelingen mag combineren. Dit scheelt veel geld in de uitvoering. Een algemeen pensioenfonds kan dan voor de verschillende pensioenregelingen volstaan met één bericht. Jan ten Hoopen: “Maar ook de pensioendeelnemer is hiermee geholpen. Je krijgt dan via één pensioenoverzicht informatie over al je pensioenaanspraken. Dat geeft veel beter inzicht dan een verzameling losse berichten.”