AMvB’s Leveringszekerheid

Op 22 december 2017 bracht het college advies uit over de wijziging van besluiten leveringszekerheid elektriciteit en gas en de besluiten vergunning levering elektriciteit en gas aan de hand van een AMvB. Met dit besluit worden vier besluiten gewijzigd die van invloed zijn op de leveringszekerheid van elektriciteit en gas. Met deze wijziging wordt gespecificeerd welke gegevens een leverancier op een geordende manier in zijn administratie beschikbaar moet hebben voor het geval de levering van energie aan diens kleinverbruikers niet langer gewaarborgd is. ATR heeft geadviseerd dit voorstel in te dienen nadat de regeldruk volledig is berekend. Aanvullend heeft ATR geadviseerd waarborgen in te bouwen om dubbeltoezicht tussen de Autoriteit Persoongegevens en de Autoriteit Consument en Markt te vermijden.

Advies ATR over AMvB’s leveringszekerheid