Analyse ontwikkelingen in de regeldruk in de zorg

Het ministerie van VWS en de Tweede Kamer doen er goed aan bij incidenten niet automatisch naar nieuwe regelgeving te grijpen. Ook zou het uitgaan van vertrouwen in handelen van zorgprofessionals onnodige regeldruk kunnen voorkomen. Dat schrijft ATR in een rapportage ten behoeve van een technische briefing in de Tweede Kamer.

Uit de ATR-rapportage komt duidelijk naar voren dat de kwaliteit van voorgenomen regelgeving in de zorg afneemt. Te vaak zijn de regeldrukgevolgen voor zorginstellingen, professionals en burgers niet of onvoldoende in kaart gebracht. Goed afgewogen besluitvorming wordt daardoor in sommige gevallen onmogelijk.

Positieve en negatieve adviezen

Inmiddels geeft ATR meer negatieve dan positieve adviezen bij voorstellen van het ministerie van VWS. Dit komt onder meer doordat nut en noodzaak van de voorgestelde wetgeving niet goed is onderbouwd. Of er wordt niet gekozen voor een alternatief dat met minder regeldruk gepaard gaat.

Analyse

Voorgenomen en dus nieuwe wetgeving kent vaak een te beperkte probleemanalyse als basis. Ook worden voorgenomen maatregelen niet voldoende specifiek beschreven waardoor het effect van de regelgeving onduidelijk wordt. Voor bestaande wet- en regelgeving geldt dat regelgeving te gedetailleerd is en niet snel genoeg aangepast wordt aan veranderingen in de zorg. Ook het feit dat er te weinig wordt vertrouwd op de kennis en kunde van zorgprofessionals speelt mee.

Aanbevelingen

In de rapportage doet ATR een aantal aanbevelingen aan de Tweede Kamer die kunnen helpen om onnodige regeldruk te voorkomen of weg te nemen. Zo roept het college de Kamerleden op bij incidenten niet automatisch om nieuwe wet- en regelgeving te vragen. Maar eerst goed te analyseren welk probleem er opgelost moet worden en wat daar mogelijk voor nodig is.

Vertrouwen

Ook helpt het om uit te gaan van vertrouwen in handelen van zorgprofessionals. Andere sturingsinstrumenten dan wet- en regelgeving zouden moeten worden overwogen. Zoals bestuurlijk overleg of voorlichting. Maak regelgeving die aansluit bij ‘leefwereld’ van zorginstellingen, professionals en burgers. En maak regelgeving niet te gedetailleerd, zo schrijft ATR in haar aanbevelingen.

Regeldruk in de zorg: stand van zaken, analyse en aanbevelingen