Anti Tax Avoidance Directive 1 (ATAD1)

Op 9 april 2018 heeft de Staatssecretaris van Financiën het wetvoorstel voorgelegd dat de 1e EU-richtlijn antibelastingontwijking implementeert. Die EU-regels bestrijden belastingontwijkingpraktijken die van invloed zijn op de werking van de interne markt. De voorgestelde maatregelen vullen de in Nederland al geldende antimisbruikmaatregelen aan en vervangen deze gedeeltelijk. Het voorstel gaat verder dan het strikte minimum van de richtlijn. Nederland maakt gebruik van de mogelijkheden die de richtlijn biedt met betrekking tot Controlled Foreign Companies (CFC) in staten die door de EU zijn aangewezen als niet-coöperatieve jurisdicties. Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om specifieke sectoren uit te zonderen van de maatregelen die ‘earnings stripping’ tegengaan. Dat biedt aanvullende mogelijkheden om belastingontwijking tegen te gaan.
Het wetsvoorstel bevat geen beschrijving van de gevolgen voor de regeldruk. Daarom adviseert ATR de Staatssecretaris van Financiën om de gevolgen voor de regeldruk alsnog kwantitatief in beeld te brengen.

ATR advies aan Staatssecretaris van Financien ATAD1