Anti Tax Avoidance Directive 2 (ATAD2)

Op 15 maart 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën het wetvoorstel voorgelegd dat de 2e EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) implementeert. Die EU-richtlijn bestrijdt belastingontwijkingpraktijken die gebruik maken van verschillen in de vennootschapsbelasting tussen lidstaten van de EU en derde landen. Het Nederlandse wetsvoorstel implementeert de richtlijn volledig. Het kabinet maakt daarbij geen gebruik van de mogelijkheid om financiële adviseurs en enkele financiële producten uit te zonderen. Dit vanwege de ambitie van het Kabinet om belastingontwijkingspraktijken zoveel mogelijk tegen te gaan. De gevolgen voor de regeldruk zijn berekend op € 7 miljoen eenmalig en een structurele toename van € 3 miljoen per jaar.

ATR advies aan de Staatssecretaris van Financien over Implementatie ATAD2