ATR-advies Wetsvoorstel wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen.

Op 14 maart 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over het Wetsvoorstel Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen.

Sinds 1 januari 2018 trouwen personen niet meer standaard in algehele gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Dit is het gevolg van de nieuwe initiatiefwet ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’. Beperkte gemeenschap van goederen houdt in dat bepaalde bezittingen en schulden privé blijven bij huwelijk of geregistreerd partnerschap. De nieuwe wet heeft ook tot gevolg dat personen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen nu een notaris moeten inschakelen. Het opstellen van de notariële akte brengt echter kosten met zich mee. In het regeerakkoord is afgesproken dat gekeken wordt of die kosten weggenomen kunnen worden. Het wetsvoorstel geeft hier invulling aan.

Het wetsvoorstel vervangt de verplichte gang naar de notaris door een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze nieuwe mogelijkheid zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de regeldruk ten opzichte de huidige praktijk. Het college adviseert om deze afname te kwantificeren om zo een beeld te hebben van de orde van grootte van de kostenreductie. Daarnaast vraagt het college aandacht voor het lastenluw vormgeven van de lagere regelgeving.

Het volledige advies kunt u hier lezen