ATR-advies Wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

Op 22 juni 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over het Wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

Het doel van het wetsvoorstel is om de positie van de schuldenaar te verbeteren en het beslag- en executierecht efficiënter en effectiever vorm te geven. Het college oordeelt dat het wetsvoorstel het nut en de noodzaak van de wijziging voldoende aantoont. Het voorstel onderbouwt verder de keuzes en onderzochte alternatieven afdoende. Naar de mening van het college draagt het wetsvoorstel ook bij aan het verbeteren van de werkbaarheid en de uitvoerbaarheid van het beslag- en executierecht. Zo wordt het mogelijk om via internet roerende goederen te verkopen, wat het makkelijk maakt om deze te verkopen. Dit is in het voordeel van degene met schulden. Ook is de lijst van beslagvrije zaken verduidelijkt en gemoderniseerd, zodat het in de praktijk duidelijker is waar wel en geen beslag op kan worden gelegd. De regeldrukeffecten dienen nog wel gekwantificeerd worden.

 

ATR advies aan Ministerie voor Rechtsbescherming over Beslag en executierecht