ATR-advies wetvoorstel ter implementatie van de richtlijn langetermijn betrokkenheid aandeelhouders

Op 22 maart 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht het wetvoorstel ter implementatie van de richtlijn langetermijn betrokkenheid aandeelhouders ter toetsing ontvangen.

De richtlijn beoogt de betrokkenheid van aandeelhouders bij de corporate governance van beursvennootschappen verder te vergroten en de transparantie tussen aandeelhouders en beleggers te bevorderen. Zo bevat de richtlijn een regeling voor de identificatie van aandeelhouders en transparantieverplichtingen voor institutionele beleggers. Ook geeft de richtlijn aandeelhouders meer invloed op de beloning van bestuurders en commissarissen van vennootschappen. De richtlijn verplicht deze vennootschappen verder om bepaalde transacties met verbonden partijen openbaar te maken en goed te laten keuren.

Het college adviseert om het wetsvoorstel in te dienen. Het wetsvoorstel geeft op een heldere en systematische manier aan hoe de verschillende onderdelen van de richtlijn geïmplementeerd zijn. De regeldruk is hier integraal in meegewogen. Bij de afweging om de lidstaatopties in te vullen is onder meer gekeken of deze bijdragen aan lastenverlichting of aansluiten de bij bestaande praktijk of wetgeving. Ook zijn de regeldrukeffecten goed in beeld gebracht. Wel is het nog nodig om de regeldrukeffecten van de afzonderlijke onderdelen bij elkaar op te tellen om een totaalbeeld te krijgen. Het college adviseert om dit aan te passen voordat het voorstel aan de ministerraad wordt aangeboden.

ATR Advies aan Ministerie van JenV over BW bevorderen langetermijn betrokkenheid aandeelhouders