ATR advisering bij spoedregelgeving

Werkafspraken tussen ATR en de departementen voorzien in een categorie “spoed-/ noodregelgeving”. Het gaat hierbij om regelgeving dat zodanig spoedeisend is dat wachten op toetsing door ATR niet mogelijk is. Daarbij kan gedacht worden aan:

  •  crisis- en noodregelingen (waar veel corona-gerelateerde regelgeving onder valt).
  • verordeningen die voortvloeien uit EU / internationale besluitvorming en die vervolgens op korte termijn in werking moeten treden (bv. regels voor de vaststelling van visserijquota, afhankelijk van de EU-besluitvorming aan het einde van het jaar en bekend te maken voor het nieuwe kalenderjaar)

Deze categorie wet- en regelgeving hoeft voor verdere stappen in het wetgevingsproces niet te wachten op ATR advies maar dient wel in alle gevallen aan ATR te worden gestuurd. De stukken kunnen dus door naar een bewindspersoon of ministerraad voor behandeling, zonder te wachten op een formeel ATR-advies.

ATR zal na ontvangst van het voorstel bekijken of en wanneer het zo snel mogelijk formeel advies kan uitbrengen. Opmerkingen en adviespunten van ATR kunnen dan in de meeste gevallen nog worden verwerkt. Zo heeft ATR binnen enkele dagen na ontvangst van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) advies uitgebracht.

Tot slot is het raadzaam voor departementen om in een zo vroeg mogelijke fase al contact met ATR op te nemen zodat ambtelijke suggesties op een concept-versie alvast meegenomen kunnen worden in een definitief voorstel.