ATR halfjaarrapportage: kwaliteit onderbouwing verslechterd

In de eerste zes maanden van 2023 hebben ministeries van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) vaker een negatief dan een positief advies gekregen over hun wetsvoorstellen. Dat betekent dat de onderbouwing van die voorstellen onvoldoende was voor goed afgewogen besluitvorming. Dat schrijft ATR in zijn halfjaarrapportage over 2023.

“De eerste zes maanden doen vrezen voor het beeld voor heel 2023. De kwaliteit van de onderbouwing van voorgenomen regelgeving is opnieuw verslechterd. Dat is zorgwekkend”, aldus collegevoorzitter Marijke van Hees. “Die ondermaatse onderbouwing betekent in veel gevallen dat de regeldruk voor bedrijven en burgers niet goed kan worden meegewogen bij besluitvorming. Het is van groot belang dat ministeries en het parlement hier meer aandacht aan gaan besteden”.

Adviezen

In de eerste zes maanden heeft het adviescollege 54 formele adviezen uitgebracht.De adviezen van ATR zijn positief als de kwaliteit van de onderbouwing van het voorstel vanuit regeldrukperspectief geen grote tekortkomingen kent. In de eerste helft van 2023 was 37% van de adviezen positief en 63% negatief. Het percentage negatieve adviezen was nog nooit zo hoog.

Over ATR

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving.

De volledige halfjaarrapportage is hier (BIJLAGE) te lezen.