ATR Jaarverslag 2020

Afgelopen jaar werd duidelijk dat de kwaliteit van wetgeving en van de uitvoering te wensen overlaat. Dit is terug te zien in onze adviezen. In 2020 plaatsten wij in 3 van de 5 adviezen vraagtekens bij de werkbaarheid van het betreffende wetsvoorstel. Dat betekent dat niet duidelijk was of de wetsvoorstellen goed aansluiten bij de werkprocessen van bedrijven en instellingen en bij hoe burgers en professionals hun leven en werk hebben ingericht.

Het kabinet heeft in 2020 veel maatregelen genomen om de gevolgen van de Coronapandemie in te dammen. ATR heeft 76 Corona-gerelateerde spoedadviesvragen ontvangen en behandeld. De andere adviesaanvragen namen met 20% toe, zodat het totaal aantal adviesaanvragen 35% groter was dan in 2019. Net als in voorgaande jaren constateerden wij in ongeveer een kwart van onze adviezen dat de onderbouwing van het betreffende voorstel (nog) niet voldoende was voor goede besluitvorming.

Het Integraal Afwegingskader (IAK) is een belangrijk instrument voor ministeries om de kwaliteit van wetgeving te bevorderen. Het kader omvat zeven vragen. In 2020 hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de beantwoording van deze vragen. Uit het onderzoek blijkt dat het IAK overcompleet is. De grote hoeveelheid toetsen die moeten worden uitgevoerd, schieten hun doel voorbij. Verder is er ook geen effectief mechanisme dat er voor zorgt dat het IAK adequaat wordt gebruikt. Ons advies bevat voorstellen hoe het IAK beter kan aansluiten bij de belevingswereld van beleidsmakers en hoe kan worden bewerkstelligd dat de IAK-vragen adequaat worden beantwoord.

Jaarverslag 2020