Artikelen door ATR Regeldruk

Benoeming nieuw College

Het kabinet Rutte-II heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken ingestemd met de benoeming van Marijke van Hees, Eric Janse de Jonge en Remco van Lunteren als voorzitter en respectievelijke leden van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). Het Adviescollege Toetsing Regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten […]

CEPS report proofs: EU reduction targets on regulatory burdens are feasible

On 12 July 2017 Andrea Renda (Senior Research Fellow, Centre for European Policy Studies, CEPS) presented a robust feasibility study to reduction targets for regulatory burdens stemming from EU legislation. The report shows that the introduction of reduction targets on Commission level is feasible. The report identifies possible steps the European Commission (EC) can take […]

Onderzoek toont aan: EU reductiedoelstellingen regeldruk zijn haalbaar

Op 12 juli 2017 presenteerde Andrea Renda (Centre for European Policy Studies, CEPS) een haalbaarheidsonderzoek naar doelstellingen voor het verminderen van de regeldruk die voortvloeit uit Europese regelgeving. Het onderzoek laat zien dat het instellen van kwantitatieve reductiedoelstellingen op het niveau van de Europese Commissie (EC) mogelijk is. Het rapport zet uiteen aan de hand […]

Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen

Het Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen wijst de instantie aan die de boetes en proceskosten int bij tuchtrechtprocedures. ATR heeft de regeldrukeffecten van de consultatieversie van het Besluit getoetst op juistheid en volledigheid. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de effecten op de regeldruk goed zijn weergegeven in de Memorie van Toelichting. […]

Besluit aanlevertermijn cliënt- en zorggegevens

De regeldruk voor aanbieders van zorg vermindert met het ontwerpbesluit aanlevertermijn cliënt- en zorggegevens. Dat komt omdat er tussen gemeenten geen verschillen zullen zijn in de aanlevertermijn van deze gegevens. De omvang van dit effect moet echter nog wel worden berekend. De toelichting op de regeling beschrijft verder niet of er voor aanbieders sprake is […]

Evenementen en festivals ervaren te veel regeldruk

Organisatoren van evenementen en festivals, zoals die op Koningsdag en 5 mei, hebben last van complexe, administratieve procedures en onduidelijke, soms overbodige eisen. Zo moeten eigenaren van foodtrucks die elk jaar aan een evenement deelnemen, iedere keer weer een vergunning aanvragen, terwijl ook een doorlopende vergunning mogelijk is. Vaak blijken ook de eisen die overheden […]

Regeldruk verbod verwijderen emissiebeheersingssysteem nog niet in beeld

Dieselauto’s hebben emissiebeheersingssystemen, zoals roetfilters, om ervoor zorgen dat hun uitstoot van schadelijke stoffen beperkt blijft. Als deze systemen kapot zijn, worden ze soms verwijderd. In de voorgestelde wijziging van de Regeling Voertuigen wordt dat verboden. En voertuigen waar het emissiebeheersingssysteem uit is verwijderd, moeten weer zo’n systeem krijgen. De voorgestelde wijziging is op 4 […]

Maak de gehandicaptenparkeerkaart mogelijk zonder onnodige keuringen en administratieve lasten

In sommige plaatsen vindt veel fraude plaats met de gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Om voor een GPK in aanmerking te komen gelden dan ook strenge eisen. Echter, volgens Actal moeten mensen die echt zo’n kaart nodig hebben, niet de dupe worden van de fraude en niet met onnodig zware eisen en onnodige administratieve rompslomp worden geconfronteerd. Zo is het niet nodig […]

Verplicht eenmanszaak niet om btw-nummer op website te zetten

Een onderneming die een eigen website heeft, moet informatie geven over de onderneming achter de website. Zo kan iedereen te weten komen wat voor onderneming het is en hoe men in contact kan komen met die onderneming. Daarom is elke onderneming verplicht om bijvoorbeeld zijn btw-nummer op zijn website te publiceren. Voor eigenaren van eenmanszaken is dat […]

Nóg minder regeldruk mogelijk bij Invoeringswet Omgevingswet

De Invoeringswet Omgevingswet leidt naar verwachting tot een verlaging van de regeldruk voor burgers en bedrijven. Maar het kan nog beter. Zo stelt Actal voor om de regels die het Rijk stelt voor het vergunningvrij bouwen, bijvoorbeeld van zonnepanelen, ook op gemeenteniveau te laten gelden. Ook is het mogelijk om de procedure voor schadevergoeding te […]