Artikelen door Herman Schippers

Nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

ATR heeft op 8 juli 2019 het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen ontvangen. Het Kabinet stelt drie nadere beloningsmaatregelen voor. Deze maatregelen zijn aanvullend op de al van kracht zijnde beloningsmaatregelen.   Deze maatregelen moeten perverse prikkels voorkomen en het maatschappelijk draagvlak voor, en het vertrouwen in de financiële sector als geheel bevorderen. De eerste maatregel is […]