Behoefte in Nederland aan systeem van integrale effectbeoordeling van beleid

Op 12 april 2010 heeft Actal een advies uitgebracht over een systeem van integrale analyses voor voorgenomen beleid en wetgeving. Het onderzoek beantwoordt de vraag of er in Nederland behoefte bestaat aan een dergelijk systeem. De hoofdconclusie is dat die behoefte er zeker is, met name bij de Tweede Kamerleden, stakeholders (zoals bedrijfsleven) en (oud)bewindslieden. Geïnterviewde beleidsmedewerkers wijzen op de risico’s en randvoorwaarden van een dergelijk systeem.

Actal heeft al eerder geadviseerd over dit onderwerp. Dat eerdere advies was gericht op de ontwikkeling van het Integrale afwegingskader (IAK).