Belastingplan 2010

Actal heeft op 27 augustus 2009 advies uitgebracht over het Belastingplan 2010.
Het Belastingplan bestaat dit jaar uit zes onderdelen: het Belastingplan 2010, de Overige fiscale maatregelen, de Fiscale vereenvoudigingswet, de Wet uniformering loonbegrip, de Fiscale onderhoudswet en de Wet afschaffing vliegbelasting.