Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

De Beleidsregel biedt een financiële bijdrage in de doorlopende lasten van de kleinere amateursportorganisaties. Zij moeten tijdens de periode van verplichte sluiting geconfronteerd zijn met een omzetverlies (inkomstenverlies) van minimaal 20%. Personele lasten vallen hierbij ook onder de definitie van de doorlopende lasten tenzij deze in aanmerking komen voor een subsidie op grond van de NOW of algemene bijstand krachtens de Tozo. De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend in de periode van 1 september 2020 tot 1 november 2020. De organisaties moeten wel een sbi-code hebben die in de bijlage op de beleidsregel is opgenomen. Het ontvangen van een vergoeding op basis van de TOGS is een van de weigeringsgronden voor de tegemoetkoming. Het beschikbare bedrag voor het verstrekken van tegemoetkomingen bedraagt € 20 mln. De tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte doorlopende lasten van de aanvrager. In het eerste kwartaal van 2021 zal uitvoeringsorganisatie DUS een steekproef uitvoeren op de naleving van de voorwaarden van de regeling.

ATR heeft de minister voor Medische Zorg geadviseerd om de regeldrukparagraaf aan te vullen. Die gaat niet in op de gevolgen van de steekproef. Op alle andere onderdelen is de Beleidsregel toereikend gemotiveerd.

ATR advies aan de Minister van VWS – Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorg. Covid-19