Beleidsregel tegemoetkoming schade Covid-19

Het kabinet heeft vanaf 9 maart 2020 vergaande landelijke gezondheids-maatregelen getroffen in de bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19). Deze maatregelen hebben grote consequenties voor de inkomsten van bedrijven, waarmee deze eventueel in betalingsproblemen kunnen komen. Het voorstel stelt daarom bedrijven in de hardst getroffen sectoren in staat om – via het daarvoor bestemde noodloket – een incidentele vergoeding van 4000 euro te ontvangen ter compensatie van de vaste lasten die deze bedrijven hebben. Voorbeelden van typen bedrijven die in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, haar- en schoonheidsverzorgingsbedrijven, sauna’s, zwembaden, reisorganisaties en culturele instellingen zoals musea.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft aan de minister van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut- en noodzaak voldoende onderbouwd zijn in de toelichting. ATR constateert echter dat in de regeling niet is gekozen voor het minst belastende alternatief. Er ontstaat een beeld dat bedrijven zelf nog gegevens (onder andere contactgegevens en KvK-nummer) aan moeten leveren, terwijl ambtelijk door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is aangegeven dat dat niet de bedoeling is en de benodigde gegevens automatisch worden ingeladen door middel van eHerkenning. Verder is bij de opzet van de regeling rekening gehouden met de werkbaarheid voor bedrijven. Tenslotte is het niet mogelijk om een gedegen oordeel te vellen over de kwaliteit van de regeldrukberekening omdat de onderbouwing voor het uurtarief ontbreekt. ATR adviseert de beleidsregels vast te stellen nadat rekening is gehouden met de adviespunten.

ATR advies aan de Minister van EZK – Beleidsregel tegemoetkoming schade Covid-19