Benoeming ATR College

De ministerraad heeft op voorstel van minister Adriaansens (EZK) ingestemd met de benoeming van Marijke van Hees (voorzitter), Eric Janse de Jonge en Hayke Veldman als collegeleden van het per 1 december 2022 opnieuw ingestelde college ATR. De instelling van ATR geldt voor een periode van maximaal 2 jaar. Het opnieuw instellen van een tijdelijk ATR was nodig ter overbrugging van de periode tot de instelling van een permanent adviescollege. Het wetsvoorstel voor dit permanente college is momenteel in voorbereiding.

Het opnieuw ingestelde ATR is de rechtsopvolger van het ATR dat was ingesteld per 1 juni 2017 en was verlengd tot 1 december 2022.