Bereken de regeldrukgevolgen van het gewijzigde vuurwerkbesluit

Het Vuurwerkbesluit wordt aangepast; een wijzigingsvoorstel staat online voor consultatie. Doel van de wijziging is om handhaving van het besluit beter mogelijk te maken. Actal constateert dat er regeldrukgevolgen zijn voor consumenten en ondernemers in de vuurwerkbranche, maar dat deze niet zijn berekend. Actal adviseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu om deze gevolgen alsnog in beeld te brengen, om te kunnen meewegen bij de politieke besluitvorming.

 

Het wijzigingsvoorstel schrapt bijvoorbeeld de jaarlijkse verplichting om een overzicht te maken van het ingekochte, verkochte, afgevoerde en opgeslagen vuurwerk. Ook schaft het de meldplicht voor burgers af als zij 25 kg of minder consumentenvuurwerk uit het buitenland invoeren. Dit leidt tot een verlaging van de regeldruk voor ondernemers en burgers. Andere onderdelen van het gewijzigde besluit leiden mogelijk tot meer regeldruk. Daarom adviseert Actal om de afnames én de toenames van de regeldruk te berekenen en toe te lichten.

klik hier voor de reactie in PDF  PDF logo.